Afstandsonderwijs

Bij afstandsonderwijs wordt het klassieke contactonderwijs vervangen door een combinatie van online leren en zelfstudie. Je verwerkt de leerstof vooral zelfstandig op afstand via een online leerplatform. Je moet niet elke dag op school aanwezig zijn.

Elke maand is er minimum één verplicht contactmoment (op zaterdag). Daarnaast word je begeleid door de vakleerkracht en de coördinator afstandsonderwijs.

Welke opleidingen kan je in afstand volgen op CVO GENT?

1. Algemeen Aanvullende Vorming. 
Deze opleiding combineer je met een beroepsopleiding. Je volgt het luik AAV (verkort) in afstandsonderwijs. De beroepsopleiding volg je in gewoon contactonderwijs. Wanneer je slaagt voor de AAV én de beroepsopleiding behaal je het diploma secundair onderwijs. 

2. De beroepsopleiding Polyvalent Administratief Medewerker kan je volledig in afstandsonderwijs volgen.

Als je kiest voor begeleid afstandsonderwijs zal je hoofdzakelijk online en zelfstandig studeren.

Een opleiding in het begeleid afstandsonderwijs is niet gebonden aan vaste uren of een vaste studieplaats. Wij bepalen de start- en einddatum en jij bepaalt in ruime mate je eigen studietempo.

Je verwerkt de leerstof zelfstandig via het elektronisch leerplatfom met behulp van leerpaden, filmpjes, cursussen en oefeningen.

Ook de evaluatie verloopt gedeeltelijk via het leerplatform, bijvoorbeeld onder de vorm van taken die je voor een bepaalde deadline moet indienen.

Neen. We laten je niet aan je lot over. Je vakleerkracht en de coördinator afstandsonderwijs staan online voor je klaar.

Afstandsonderwijs betekent niet dat je de leerkrachten en je medestudenten nooit ziet. Om je optimaal te begeleiden zijn er, naast de digitale begeleiding via de leeromgeving, e-mail en fora,  ook een aantal contactmomenten per vak. Tijdens die contactmomenten leiden de leerkrachten nieuwe hoofdstukken in, worden er evaluaties afgenomen en heb je de kans om verduidelijking te vragen bij je leerkrachten.

Een computer met internetconnectie, een (liefst rustige) werkplek én een flinke dosis motivatie. 

Inschrijven kan alleen na deelname aan één van onze infobeurzen.  We bekijken samen wat je al gestudeerd hebt, waar je interesse ligt en we stellen een individueel lessenpakket samen. Klik hier voor meer info over onze infobeurzen.

Gezien het kleine gedeelte contactonderwijs kom je, als je enkel afstandsonderwijs volgt, niet in aanmerking voor de kinderbijslag (daarvoor is er minimum 17 uur contactonderwijs per week vereist). Je kan ook geen vrijstelling van de stempelcontrole bij de RVA  krijgen (hiervoor is minimum 20 uur contactonderwijs per week vereist).

 

Contact

Heb je nog vragen? Stuur een mailtje naar de afstandscoördinator op afstandsonderwijs@cvogent.be of bel naar het secretariaat Tweedekansonderwijs (Antonius Triestlaan)