Afstandsonderwijs

Wat is afstandsonderwijs?

Je studeert van thuis uit via een online leerplatform. Je leert dus vanop afstand en hoeft niet elke dag op school aanwezig te zijn.

Wat is gecombineerd onderwijs?

Gecombineerd onderwijs bestaat uit een gedeelte afstandsonderwijs (thuis, via het leerplatform) en een gedeelte contactonderwijs (de contactmomenten).

Hoe organiseren we dit?

Het afstandsonderwijs is het grootste deel. Je studeert thuis op momenten dat het voor jou past. Dat doe je aan de hand van het materiaal op het leerplatform: filmpjes, cursussen, oefeningen e.d. Op afgesproken momenten zijn er ook taken en testen via datzelfde leerplatform. Zo heb je bijvoorbeeld verschillende dropboxtaken, online oefeningen, mondelinge taken via skype, een testcentrum e.d.

Het contactonderwijs is het kleinste deel. Ongeveer één keer per maand op zaterdag voorzien we een (verplicht) leermoment. Op die leermomenten leiden we nieuwe hoofdstukken in, nemen we mondelinge proeven af, heb je de kans tot vragen stellen..

Wat moet ik weten voor ik begin met gecombineerd onderwijs?

  • Zelfdiscipline en organisatie

Bij gecombineerd onderwijs zit je niet (vaak) meer in de klas. Dat wil zeggen dat je kan studeren wanneer dat voor jou past en in je eigen tempo. De uren zijn dus veel flexibeler. Let wel op, want je zal in totaal minstens evenveel tijd nodig hebben dan in het contactonderwijs. Je zal dus een flinke dosis zelfdiscipline en organisatietalent nodig hebben.

  • Tijdsinvestering

Een normaal voltijds traject bestaat uit ongeveer 450 lestijden. Ook als je die helemaal of gedeeltelijk opneemt in gecombineerd onderwijs, zal je fulltime met je studie bezig zijn.

Op je uurrooster of agenda zullen er uiteraard niet zoveel vaste afspraken staan dan bij het contactonderwijs. Maar de tijd die je nodig hebt om een module in gecombineerd onderwijs af te werken is wel minstens evenveel als in contactonderwijs.

  • Contact met medecursisten en leerkrachten

Aangezien je niet zo vaak meer in de klas zit, heb je ook minder interactie met medecursisten en de leerkracht. Je kan natuurlijk wel vragen stellen op de leermomenten en via het leerplatform Chamilo en je kan ook discussiëren met je medecursisten via het forum. Zorg ervoor dat je zelf initiatief neemt en op tijd vragen stelt.

  • Computerkennis

Je kan natuurlijk gebruik maken van de computers op school, maar het is wellicht toch handig als je over een eigen computer beschikt met internetverbinding en een officepakket.

Ben je geen computerexpert? Geen paniek, want we bereiden je voor in de modules ICT1, ICT2 en ICT3 (voor AAV). We raden daarom ook aan om samen met je eerste module(s) in afstandsonderwijs zeker ook te starten met ICT.

  • Kinderbijslag en stempelcontrole RVA

Gezien het kleine gedeelte contactonderwijs komen cursisten die enkel gecombineerd onderwijs volgen niet in aanmerking voor de kinderbijslag (want daarvoor is er minimum 17 uur contactonderwijs per week vereist).

Zij krijgen ook geen vrijstelling van de stempelcontrole bij de RVA (hiervoor is minimum 20 uur contactonderwijs per week vereist).

Welke opleidingen kan je in afstand volgen op CVO Gent?

 Algemene opleiding

Beroepsspecifieke Opleiding

 Heb je interesse om de beroepsspecifieke opleiding in afstand te volgen?

Geef dan zeker je gegevens door via ons interesseformulier.
Zodra er voldoende geïnteresseerden zijn, nemen we contact met je op.

Bij wie kan je terecht met vragen rond afstandsonderwijs?

Je kan steeds een mailtje sturen naar de afstandscoördinator op afstandsonderwijs@cvogent.be. Of bellen naar het secretariaat Tweedekansonderwijs op 09 228 25 03.

De afstandscoördinator helpt je leerplatform problemen en begeleidt je gedurende je traject.

Ik wil me inschrijven voor afstandsonderwijs. Wat moet ik doen?

Voor je je kan inschrijven, kom je eerst op Intakegesprek. Daar bekijken we wat je al gestudeerd hebt, waar je interesse ligt en stellen we een individueel lessenrooster met je op.