Afstandsonderwijs

Bij afstandsonderwijs wordt het klassieke contactonderwijs vervangen door een combinatie van online leren en zelfstudie. Je verwerkt de leerstof vooral zelfstandig op afstand via een online leerplatform.
Je moet niet elke dag op school aanwezig zijn. Elke maand is er minimum één verplicht contactmoment (op zaterdag). Daarnaast word je begeleid door de vakleerkracht en de coördinator afstandsonderwijs.

Welke opleidingen kan je in afstand volgen op CVO GENT?

 Algemene opleiding

Beroepsspecifieke Opleiding

Organisatie

Indien je ervoor kiest om je studies in het begeleid afstandsonderwijs te volgen, zal je hoofdzakelijk online en zelfstandig moeten studeren. Wat je nodig hebt is een computer, een internetconnectie én een flinke dosis motivatie.

Een opleiding in het begeleid afstandsonderwijs is niet gebonden aan vaste uren of een vaste studieplaats. Wij bepalen de start- en einddatum en jij bepaalt in ruime mate je eigen studietempo.

Je verwerkt de leerstof zelfstandig via het elektronisch leerplatform aan de hand van leerpaden, filmpjes, cursussen en oefeningen. Ook de evaluatie verloopt gedeeltelijk via het leerplatform, bijvoorbeeld onder de vorm van taken die je voor een bepaalde deadline moet indienen.

We laten je echter niet aan je lot over. Je vakleerkracht en de coördinator afstandsonderwijs staan online voor je klaar.

Afstandsonderwijs betekent niet dat je de leerkrachten en je medestudenten nooit ziet.
Om je optimaal te begeleiden, zijn er naast de digitale begeleiding via de leeromgeving, e-mail en fora ook een aantal contactmomenten per vak.

Tijdens die contactmomenten leiden de leerkrachten nieuwe hoofdstukken in, worden er evaluaties afgenomen en heb je de kans om verduidelijking te vragen bij je leerkrachten.

Intakegesprek en inschrijving

Voor je je kan inschrijven, kom je eerst naar een infobeurs en op intakegesprek Klik hier voor meer info.. We bekijken samen wat je al gestudeerd hebt, waar je interesse ligt en we stellen een individueel lessenrooster op.

Kinderbijslag en stempelcontrole RVA

Gezien het kleine gedeelte contactonderwijs komen cursisten die enkel begeleid afstandsonderwijs volgen niet in aanmerking voor de kinderbijslag (daarvoor is er minimum 17 uur contactonderwijs per week vereist).
Zij krijgen ook geen vrijstelling van de stempelcontrole bij de RVA (hiervoor is minimum 20 uur contactonderwijs per week vereist).

Contact

Je kan steeds een mailtje sturen naar de afstandscoördinator op afstandsonderwijs@cvogent.be of bellen naar het secretariaat Tweedekansonderwijs op 09 228 25 03.