Algemene inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijven bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs kan als je:

 1. de Belgische nationaliteit hebt of je voldoet aan de bepalingen van het wettig verblijf in België.
 2. voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht.
  Dat betekent dat je 16 jaar bent of dat je 15 jaar bent op moment van inschrijving én de eerste 2 leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt doorlopen (al dan niet geslaagd).
 3. Minstens 18 jaar bent als je wil inschrijven voor de opleiding Algemene Vorming of de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (tweedekansonderwijs)

Inschrijven kan tijdens de openingsuren op één van onze secretariaten.

 • Een overzicht van plaatsen en uren vind je hier.
 • Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden bij inschrijven. Dit kan via bancontact of met opleidingscheques.

Nieuwe cursisten Nederlands voor Anderstaligen (NT2)

 • Nieuwe cusisten NT2 moeten zich eerst aanmelden bij In-Gent, Kongostraat 42, 9000 Gent, 09 265 78 40. Daar meld je dat je bij CVO Gent Nederlands wil leren.

  Alle informatie over inschrijven NT2 vind je hier

Inschrijven voor het diploma secundair onderwijs (tweedekansonderwijs)

 • Inschrijven kan alleen op één van onze infobeurzen.

  Alle info over inschrijven voor het tweedekansonderwijs vind je hier.

Talen: Online Inschrijven

 • Wil je een opleiding talen volgen, dan kan je ook online inschrijven. Alle info en de link naar onze online inschrijfmodule vind je op de infopagina's van de verschillende talen.

Voor alle opleidingen bedraagt het wettelijk bepaald inschrijvingsgeld € 1,50 per lestijd.
Bovenop het wettelijk inschrijvingsgeld zijn er, afhankelijk van de opleiding, cursuskosten voor gebruikte materialen.

 • Een overzicht van deze cursuskosten vind je, per opleiding, terug op onze website.
 • Voor de modules Algemene Vorming en Aanvullende Algemene Vorming betaal je geen inschrijvingsgeld.
 1. Dit kan met een officieel erkend attest. Dit attest moet voorgelegd worden bij inschrijving.
 2. Indien het attest nog niet in je bezit is, moet je eerst betalen. Terugbetaling is mogelijk als je binnen 30 dagen en uiterlijk voor het registratiemoment (voor 1/3 van de lesmomenten is verstreken) een geldig attest indient.
 3. De attesten die aanleiding geven tot vrijstelling van inschrijvingsgeld mogen niet ouder zijn dan 1 maand.
Je betaalt geen inschrijvingsgeld als je:
 • als asielzoeker materiële hulp geniet
 • een inkomen hebt via maatschappelijk dienstverlening (OCMW) of als je een leefloon ontvangt of als je ten laste bent van iemand die valt onder deze categorie
 • verblijft in een Belgische strafinrichting
 • een inburgeringscontract hebt ondertekend of als je beschikt over een attest van inburgering
 • leeft van een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering en een opleiding wil volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk.
 • een niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden bent die nog geen recht op een wachtuitkering heeft verworven
Je betaalt verminderd inschrijvingsgeld van 0,30 € per lestijd als je:
 • een inkomen hebt via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering of ten laste bent van iemand die valt onder deze categorie, en dit voor alle opleidingen die niet erkend zijn door de VDAB in kader van een traject naar werk.
 • gedurende twee opeenvolgende jaren een opleiding gevolgd hebt in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van inschrijving in een Centrum voor Volwassenenonderwijs.
 • een ambtenaar bent die ambtshalve vervroegd op pensioen gesteld werd wegens gezondheidsredenen
 • in het bezit bent van één van de volgende attesten of als je ten laste bent van een persoon (tot 65 jaar) die in het bezit is van één van de volgende attesten:
  • Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt.
  • Een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten.
  • Een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt.

Als je als werknemer een opleiding wil volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken, dan betaal je via opleidingscheques maar de helft van uw inschrijvingsgeld en cursusmateriaal. De andere helft wordt door de Vlaamse overheid (VDAB) betaald.

 • Op 1 september 2019 ging het Vlaams opleidingsverlof (VOV) van start: de hervormde versie van het betaald educatief verlof.
 • Opleidingsverlof kan worden aangevraagd voor opleidingen die hiervoor in aanmerking komen volgens de Vlaamse Overheid. Het verlof moet worden aangevraagd bij inschrijving.
 • Alle informatie vind je op de website van de Vlaamse Overheid.

Voor sommige opleidingen kan je in aanmerking komen voor een premie.

 • Vrijstellingen van vakken en modules moeten aangevraagd worden bij inschrijving.
 • Als je vrijstelling vraagt voor bepaalde modules moet je beschikken over de nodige documenten: een kopie van je diploma of studiebewijzen van opleiding of werkervaring mee. Een vrijstelling moet eerst worden goedgekeurd door de directie.
 • Beschik je niet over de nodige documenten, dan kan je – na overleg met de trajectbegeleider – vrijstellingsproeven afleggen om je competenties te testen. Het resultaat van deze proeven bepaalt je vrijstellingen.
 • Wanneer u niet zeker bent waarvoor je kan vrijgesteld worden, neem je best contact op met de trajectbegeleider(s) van de school. Samen met jou wordt dan een haalbaar traject uitgewerkt, rekening houdend met eventuele vrijstellingen.
 1. Identiteitskaart
  Om de administratie vlot te laten verlopen, vragen wij u om bij inschrijving uw identiteitskaart mee te brengen.
 2. Attest voeding
  Nieuwe cursisten voor de opleidingen in het studiegebied ‘Voeding’ moeten bij inschrijving een door je huisarts ingevuld medisch geschiktheidsattest meebrengen.
  Je kan het geschiktheidsattest hier downloaden.
 3. Attesten die aanleiding kunnen geven tot vrijstelling, of vermindering van inschrijvingsgeld.
 4. Als je vrijstelling vraagt voor bepaalde modules brengt dan een kopie van je diploma, studiebewijzen opleiding/werkervaring mee. Een vrijstelling moet worden goedgekeurd door de directie.

Wanneer een module al gestart is kan je nog inschrijven vóór 1/3 van de lessen voorbij is en als de module nog niet is volzet.

Je bent definitief ingeschreven na betaling van inschrijvingsgeld en cursuskosten met bancontact en/of opleidingscheques.
Beschik je over een attest vrijstelling van inschrijvingsgeld dan ben je definitief ingeschreven na betaling van de curuskosten.