Covid-19 - Vraag en antwoord

Hier vind je een overzicht van de maatregelen die we als school nemen met betrekking tot Covid-19. We volgen daarbij de richtlijnen op van Onderwijs Vlaanderen en Onderwijs Gent.

De lessen gaan door in code geel. Mondmaskers zijn niet meer verplicht. Toch adviseren we om een mondsmasker te dragen daar waar afstand houden moeilijk is.

Meer informatie over Covid-19 vind je ook op:

Draag steeds een mondmasker

 • Verplicht in het hele gebouw.
 • Ook tijdens de lessen.
 • Breng je eigen mondmasker mee (en ook een reservemasker).
 • Behoor je tot een risicogroep? Vraag aan je huisarts of je lessen kan volgen. 

Respecteer het circulatieplan

 • Volg de pijlen
 • Er is een aparte ingang en een aparte uitgang
 • Ga onmiddellijk en stipt op tijd naar je klas
 • Houd afstand.

Ontsmet je handen

 • Ontsmet je handen wanneer je binnenkomt.
 • Draag geen handschoenen. Je handen wassen en ontsmetten is gemakkelijker zonder handschoenen.

Niet vergeten

 • Ben je verkouden, voel je je ziek, heb je koorts, moet je hoesten? Kom niet naar school! Als je op school deze symptomen vertoont, sturen we je naar  huis.
 • Hoest of nies in je elleboog
 • Onze secretariaten zijn alleen op afspraak open

Tijdens de les

 • Kies een vaste plaats in de klas
 • Breng je eigen pen, potlood, gom, lat, papier, map … mee
 • Geef je eigen materiaal niet door.    

Pauze

 • Blijf tijdens de pauze in de klas. De cursistenruimte is gesloten.
 • Eet niet in de klas of in het gebouw. Eten mag je enkel buiten.
 • De automaten zijn niet in gebruik. Breng eventueel wat drinken mee naar de les. 
     

Na de les

 • Verlaat onmiddellijk het schoolgebouw. Blijf niet praten in de gang of aan de deur.  

Draag zorg voor jezelf en anderen.

Samen zorgen we voor veilige lessen

Wanneer je terugkomt uit een rode zone, dan vorm je een hoogrisicocontact. Je moet dan eerst 7 dagen in quarantaine en je laten testen. Je mag niet naar school komen in deze periode.

Wat moet je doen?

 1. Laat je testen bij terugkeer
 2. Ga 7 dagen in quarantaine, kom niet naar school
 3. Laat je na 7 dagen opnieuw testen
  Is de test negatief? Dan mag je naar school komen
  Is de test positief? Ga dan 7 dagen in isolatie. Na deze 7 dagen mag je opnieuw naar school komen.
Je kan opnieuw naar de les komen. Je moet hiervoor geen verklaring op eer hebben.
 1. Wanneer een cursist besmet is met COVID-19 nemen we telefonisch contact op met alle mede-cursisten uit die klas.
   
 2. Deze klas schakelt over op 14 dagen afstandsonderwijs.
  Deze duur komt overeen met de incubatieperiode. Dit is de periode tussen de besmetting en de eerste ziekteklachten. Voor het coronavirus is dit gemiddeld 5 tot 6 dagen en maximum 14 dagen. Tot dan kunnen klachten ontstaan.
   
 3. We raden aan de huisarts te raadplegen wanneer je als cursist nauw contact hebt gehad met de betreffende mede-cursist.  
  De inschatting of je al dan niet nauw contact hebt gehad in de klas gebeurt in overleg met de leerkracht. We respecteren daarbij zoveel mogelijk het recht de privacy.
   
 4. Had je geen nauw contact maar voel je je niet goed, contacteer dan zeker de huisarts.
   
 5. Als je niet gecontacteerd wordt door de school (je zat dus niet in dezelfde klas) is er geen reden om thuis te blijven en kom je gewoon naar school.
 1. Wanneer een leerkracht besmet is met COVID-19 nemen we telefonisch contact op met alle cursisten van deze leerkracht.
   
 2. De lessen worden dan 7 dagen opgeschort. Dat is de duur van de thuisisolatie. De besmettelijke periode voor personen zonder klachten kan zolang duren.
   
 3. De leerkracht wordt vervangen indien een leerkracht langer dan 10 dagen afwezig blijft.  
   
 4. We raden aan de huisarts te raadplegen wanneer je je niet goed voelt.  

Dan duurt de thuisisolatie 10 dagen. De besmettelijke periode voor personen zonder klachten kan zolang duren.
Na 10 dagen mag je terug naar school indien je een briefje hebt van de huisarts.

De lessen die je volgt in afstandsonderwijs komen in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof. Dit geldt ook voor wie nog valt onder het oude stelstel Betaald Educatief Verlof.
Meer info vind je op Gevolgen van Covid op het Vlaamse Opleidingsverlof .

De overheid voorziet 4 pandemische niveaus die met een kleurcode worden aangeduid

 1. Code Groen - Nul risico
  Er is een vaccin beschikbaar en/of er is groepsimmuniteit. Alle contacten kunnen plaatsvinden. Handhygiëne  blijft noodzakelijk.
   
 2. Code Geel - Laag risico
  Er is een beperkte transmissie van besmettingen, waardoor verhoogde waakzaamheid is aangewezen. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden beperkt. Functioneel noodzakelijke contacten kunnen doorgaan, met inachtneming van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen.
   
 3. Code Oranje - Matig risico
  Er is een systematische transmissie van besmettingen in de samenleving. Er zijn alleenstaande of geïsoleerde clusteruitbraken. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden tot het essentiële beperkt en vinden plaats binnen een context waar risicofactoren zoveel mogelijk onder controle zijn gebracht.
   
 4. Code Rood - Hoog risico
  Er zijn wijdverspreide besmettingen in de samenleving en er zijn nieuwe uitbraken en clusters. Contacten tussen mogelijke verspreiders moeten maximaal vermeden worden.
 1. Alle lessen gaan gewoon door op locatie
 2. Er is geen mondmaskerplicht, maar wie wil mag zeker nog een mondmasker dragen.
 3. In ruimtes waar je onvoldoende afstand kan houden adviseren we om toch nog een mondmasker te dragen.
 4. Heb je symptomen of voel je je ziek? Kom dan niet naar de les.
 5. Wij zorgen voor veilige en voldoende verluchte klaslokalen. In alle leslokalen zijn CO2-meters voorzien. Onze leerkrachten houden die meters in het oog en grijpen in indien nodig.

Bij code oranje moet de cursistenaanwezigheid met 50% worden beperkt per leslocatie

 1. Klasgroepen worden beperkt tot max 10, zodat er voldoende afstand kan worden gehouden in de leslokalen.
  Grotere klasgroepen zullen dus worden opgesplist.
 2. Er zal dus minder contactonderwijs en meer afstandsonderwijs zijn. Een beperkt aantal modules zal overgaan naar volledig afstandsonderwijs.
 3. Voor het contactonderwijs geven we prioriteit aan praktijkmodules maw hun aandeel afstandsonderwijs zal minder zijn.

Opgelet: Deze richtlijnen gelden per lesplaats.

We bekijken de maatregelen per opleiding en per klasgroep. Het percentage contact vs afstandsonderwijs zal dus telkens variëren.

Bij de overgang naar een andere kleurcode ontvangt elke cursist

 1. een mail van je leerkracht met specifieke informatie over de verdeling van je klasgroep en het verloop van het afstandsonderwijs

Volgende veiligheidsmaatregelen (blijven) gelden

 1. De pauze gaat door in de klas en per klasbubbel
 2. Draag steeds je mondmasker, ook als je afstand kan houden
 3. Uiteraard blijven alle andere veiligheidsmaatregelen onderverminderd gelden. (zie 'Hoe houden we het samen veilig?)

Opgelet: Behoor je tot een risicogroep?

We raden je aan om contact op te nemen je huisarts. Vraag of het voor jou veilig is om de contactlessen te volgen.
Meer informatie over risicogroepen vind je hier.

Bij code rood wordt de cursistenaanwezigheid beperkt tot 25% per leslocatie

 1. Klasgroepen worden beperkt tot max 10, zodat er voldoende afstand kan worden gehouden in de leslokalen.
  Grotere klasgroepen zullen dus worden opgesplist.
 2. Er zal dus minder contactonderwijs en meer afstandsonderwijs zijn. Een beperkt aantal modules zal overgaan naar volledig afstandsonderwijs.
 3. Voor het contactonderwijs geven we prioriteit aan praktijkmodules maw hun aandeel afstandsonderwijs zal minder zijn.

Opgelet: Deze richtlijnen gelden per lesplaats.

We bekijken de maatregelen per opleiding en per klasgroep. Het percentage contact vs afstandsonderwijs zal dus telkens variëren.

Bij de overgang naar een andere kleurcode ontvangt elke cursist

 1. een mail van je leerkracht met specifieke informatie over de verdeling van je klasgroep en het verloop van het afstandsonderwijs

Volgende veiligheidsmaatregelen (blijven) gelden

 1. De pauze gaat door in de klas en per klasbubbel
 2. Draag steeds je mondmasker, ook als je afstand kan houden
 3. Uiteraard blijven alle andere veiligheidsmaatregelen onderverminderd gelden (zie 'Hoe houden we het samen veilig?).

Opgelet: Behoor je tot een risicogroep?

We raden je aan om contact op te nemen je huisarts. Vraag of het voor jou veilig is om de contactlessen te volgen.
Meer informatie over risicogroepen vind je hier.