Inschrijven Talen

Op CVO GENT kan je terecht voor cursussen Engels, Frans, Spaans, Russisch en Italiaans. Je kan lessen volgen in en rond Gent.

Op deze pagina vind je alle algemene info

 

 

Enkele richtlijnen vooraf

 1. Verkorte modules:
  Alle lessen van de verkorte modules vinden plaats op Martelaarslaan 13, Gent en gaan door 's avonds
 2. Standaardmodules:
  De standaardmodules vinden ook plaats op andere locaties en hebben ook lessen overdag (zie de lessenroosters per taal)
 3. Lokale Dienstencentra:
  Sommige lessen worden in samenwerking met Lokale Dienstencentra georganiseerd. Voor deze lessen kan je niet online inschrijven maar moet je op de LDC's zelf inschrijven. De lessenroosters vind je wel terug op onze site.

Lesplaatsen
? Alle adressen en telefoonnumers vind je terug op de pagina 'Onze Lesplaatsen'.

 • Je hebt één les per week
 • 2 keer per schooljaar starten er cursussen voor de verkorte modules
 • Alle lessen van de verkorte modules zijn ‘s avonds
 • De standaardmodules hebben lessen overdag of 's avonds (zie de lessenroosters per taal)
 • Engels, Frans, en Spaans hebben verkorte cursussen die verlopen in een A-module van eind september tot eind december en een B-module van eind januari tot eind april. Geregeld beginnen er ook B-modules in september
 • Italiaans heeft één verkorte cursus die loopt van eind september tot eind december (A module)
 • Russisch is een standaardcursus die in twee modules verloopt, van begin september tot eind juni
 • Voor Engels en Spaans zijn er ook standaardmodules die lopen van begin september tot eind juni
 • Voor Engels zijn er ook conversatiemodules
 • Italiaans en Spaans hebben standaard cursussen over het hele jaar, van begin september tot eind juni (A+B module).
 • In sommige lokale dienstencentra lopen er voor Engels, Italiaans en Spaans standaard modules van 60 minuten, van eind september tot begin mei (A of B module).

 

Ik wil me inschrijven

Inschrijven voor een taalopleiding bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs kan als je:

 1. de Belgische nationaliteit hebt of je voldoet aan de bepalingen van het wettig verblijf in België.
 2. voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht.
  Dat betekent dat je 16 jaar bent of dat je 15 jaar bent op moment van inschrijving én de eerste 2 leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt doorlopen (al dan niet geslaagd). Je hebt wel een attest van jouw school nodig.
 1. Online:
  Je kan steeds online inschrijven voor een module 1A via onze website: cvo.gent/opleidingen/talen
  Wil je inschrijven voor een hoger niveau, raadpleeg dan eerst volgende vraag 'Ik heb al voorkennis, kan ik een vrijstelling krijgen?'
 2. Op het secretariaat (hoofdzetel). Raadpleeg hier de openingsuren
 3. In een Lokaal Dienstencentrum:
  Sommige lessen worden in samenwerking met Lokale Dienstencentra georganiseerd. Voor deze lessen kan je niet online inschrijven maar moet je op de LDC's zelf inschrijven. De lessenroosters vind je wel terug op onze site.

Lesplaatsen
? Alle adressen en telefoonnumers van de lesplaatsen vind je terug op de pagina 'Onze Lesplaatsen'.

Na de inschrijving:

 • Krijg je een bevestigingsmail van je inschrijving en betaling (bij online inschrijving) of een bevestigingsdocument bij inschrijving op het secretariaat
 • Krijg je een uitnodiging voor een welkomstmoment met drankje op school (dat doorgaat één week voor de cursussen starten). Je kan er alvast kennis maken met je leerkracht, je krijgt een rondleiding op school en je kan je boeken kopen.

Alle lessenroosters vind je terug op de respectievelijke taalpagina's.

 • Als je een officieel diploma van het voorgaande niveau hebt kan je meteen inschrijven in het volgende niveau van een standaard of een verkort traject.
   
 • Als je geen diploma hebt, maar wel denkt over voldoende voorkennis te beschikken, kan je een online toelatingsproef maken
   

Vraag hier een toelatingsproef aan:

Heb je nog vragen?
Contacteer: martine.mannens@cvogent.be

 

 • Eén verkorte module Engels, Frans of Spaans kost 52,5 euro
 • Een standaardmodule kost 180 euro per schooljaar
 • Een conversatiemodule kost 120 euro per schooljaar
 • Eén module Russisch kost 90 euro

Daar komt nog een handboek of cursus bij die je voor verschillende modules kan gebruiken

Opgelet: Wanneer je voor de 4e keer (of meer) inschrijft voor dezelfde module binnen een periode van 6 schooljaren, dan betaal je dubbel inschrijvingsgeld.

Je betaalt minder inschrijvingsgeld (€ 0,30 per lestijd) met deze attesten:

 • VDAB-attest voor gedeeltelijke vrijstelling inschrijvingsgeld (max. 1 maand oud) 
 • Attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%) 
 • Attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen 
 • Bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • Of wanneer je ten laste bent van iemand met één van bovenvermelde attesten 

Veelgestelde vragen

 • Onze cursussen zijn vooral praktisch gericht, maar alle aspecten van het verwerven van een taal komen aan bod (lezen, luisteren, schrijven, spreken, grammatica…).
 • Er zijn geen examens, de evaluatie gebeurt via permanente evaluatie. Als je een evaluatie mist, kan je die achteraf inhalen.
 • Het is geen probleem als je niet altijd aanwezig kan zijn, enkel als je VOV geniet, moet je een afwezigheidsattest bezorgen aan je leerkracht of het secretariaat.

Standaard trajecten bestaan voor Engels en Spaans. Voor Engels, Italiaans en Spaans bestaan er ook verkorte trajecten.
In een verkort traject werk je een niveau af in 2 modules van 35 uur (totaal 70 uur), in een standaardtraject werk je hetzelfde niveau af in 120 uur. Er is geen verschil in leerstof, diploma, of evaluatiewijze. De nadruk ligt vanaf de eerste les op communicatie, het zich verstaanbaar maken én reageren in de doeltaal. Als cursist ben jij vooral aan het woord, de leerkracht fungeert daarbij als coach.

Er is wel een verschil:

1. in lesmoment

 • Alle lessen van de verkorte modules vinden plaats op Martelaarslaan 13 en gaan door 's avonds
 • De standaardmodules vinden ook plaats op andere locaties en hebben ook lessen overdag (zie daarvoor de lessenroosters per taal)

2. in lesuren

 • Een verkort traject bestaat uit twee modules - een A module en een B module - telkens van 35 lesuren
 • Een standaardtraject bestaat uit één module van 120 lesuren

3. in leer- en lestempo

 • In een standaard traject is het leer- en lestempo minder intensief. Er is voldoende tijd om alles grondig in te oefenen, te herhalen en uit te diepen tijdens de lessen van september tot juni, ideaal om een taal te onderhouden.
 • In een verkort traject is het leertempo hoger en wordt van je verwacht dat je de aangeleerde leerstof zelf meer onderhoudt.

4. in startmoment van de modules

 • Modules uit het verkorte traject beginnen pas eind september en eindigen eind april. Mits een online toelatingsproef kan je ook in januari nog in de B-module instappen
 • Modules uit het standaard traject lopen van begin september tot eind juni
 • Modules uit het standaardtraject lopen van begin september tot eind juli, behalve enkele modules van 60 uur in enkele lokale dienstencentra die lopen van eind september tot begin mei.

5. in prijs

Door de verschillende loopduur is er ook een prijsverschil

 • Voor een verkort traject betaal je 2 x 52,5 euro
 • Voor een standaard traject betaal je 1 x 180 euro

Cursussen conversatie bestaan enkel voor Engels. In een cursus 'Conversatie' ligt de focus uiteraard op conversatie maar er komen ook andere aspecten van de taal aan bod.
Het gaat om één module van 80 uren van half september tot begin mei.

Heb je een vraag over de cursussen Frans of Engels?Contacteer art.demaesschalck@cvogent.be
Heb je een vraag over de cursussen Spaans (verkort traject)? Contacteer sonia.martin@cvogent.be
Heb je een vraag over de cursussen Spaans (standaard traject)? Contacteer martine.mannens@cvogent.be
Heb je een vraag specifiek over de lessen Italiaans? Contacteer eva.declercq@cvogent.be.
Heb je een vraag specifiek over de lessen Russisch? Contacteer maaike.leyn@cvogent.be.