Inschrijven tweedekansonderwijs

Wil je graag starten met tweedekansonderwijs? Van harte welkom

Op deze pagina leggen we in 5 korte filmpjes uit wat de mogelijkheden zijn, wat je kan verwachten en hoe je dit het beste aanpakt. Nadat je deze filmpjes hebt bekeken beschik je over alle nodige informatie om de stap te kunnen zetten naar het Tweedekansonderwijs (TKO) op CVO GENT.

Inschrijven

De instapperiode voor dit schooljaar is voorbij. Overweeg je om volgend schooljaar te starten?

Alle info over volgend schooljaar zal begin juni beschikbaar zijn op onze website. Veel informatie vind je ook hieronder terug en in onze uitgebreide infobrochure

 

 

Wil je inschrijven voor een opleiding op het Tweedekansonderwijs? Dat kan op deze manier

hoe kan je inschrijven

Piste 1: Ik wil me inschrijven

Meld je aan op deze lijst
Je krijgt van ons een e-mail met 2 linken

Link 1: → Vul de vragenlijst in.
Deze vragenlijst geeft ons een beeld van je interesses, je eventuele voorkennis (eerder gevolgde opleidingen of werkervaring), je sterktes, de ondersteuning die je misschien nodig zal hebben op school, de momenten waarop je les kan volgen. Deze informatie stelt ons in staat om jou een traject op maat aan te bieden. We verwerken deze vragenlijst uiteraard met de nodige zorg en aandacht voor jouw privacy.   

Link 2: → Maak een afspraak voor een instapgesprek
 

Piste 2: Ik ben nog niet zeker en wil eerst nog wat informatie

Meld je aan voor een online infosessie

Tijdens de infosessie krijg je informatie over:

 • de opleidingen die je op de afdeling Tweedekansonderwijs van CVO GENT kan volgen
 • de verschillende onderwijsvormen waaruit je kan kiezen
 • de tijd die je nodig hebt om de opleiding(en) te volgen
 • de kostprijs van de opleiding(en)
 • het individuele traject dat we voor elke cursist opstellen
 • het verdere verloop van de intake procedure voor het Tweedekansonderwijs

Op het einde van de infosessie kan je alle vragen die je nog hebt stellen aan onze trajectbegeleider.

Wil je inschrijven? Ga naar Piste 1. Ik wil me inschrijven

De infosessies gaan door op:

 • dinsdag 31 januari: 9u - 10u

Het instapgesprek

 • Het instapgesprek gaat door op de school.
 • Vóór het instapgesprek leg je nog een taaltest Nederlands af.
 • Ná het instapgesprek kan je effectief inschrijven.

In het tweedekansonderwijs kan je als volwassene alsnog je diploma secundair onderwijs behalen.

Inschrijven voor het tweedekansonderwijs kan als je:

 1.  de Belgische nationaliteit hebt of voldoet aan de voorwaarden voor het wettig verblijf in België.
 2.  18 jaar bent of ouder. Voor een opleiding die in september of later start mag je je ook inschrijven als je ten laatste op 31 december van dat jaar 18 jaar wordt.

Je kan het diploma behalen op 2 manieren:

 1. Je volgt de opleiding Algemene Vorming (ASO3).
 2. Je combineert de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) met een erkende beroepsgerichte opleiding.

Meer informatie:

Modeltrajecten

Tijdstip

 • opleiding Algemene Vorming (ASO3) kan je enkel volgen in dagonderwijs.
 • De Aanvullende Algemene Vorming kan je zowel overdag, 's avonds of in afstandsonderwijs volgen. Deze opleiding bestaat bovendien in een minimum (sneller traject) en een breed (uitgebreider traject) aanbod.

Afstandsonderwijs
Bij afstandsonderwijs wordt het klassieke contactonderwijs vervangen door een combinatie van online leren en zelfstudie. Je verwerkt de leerstof vooral zelfstandig op afstand via ons online leerplatform. Je moet dus niet elke dag op school aanwezig zijn. Elke maand is er minimum één verplicht contactmoment (op zaterdag). Daarnaast word je begeleid door de vakleerkracht en de coördinator afstandsonderwijs.

Open klas: Onderwijs met een persoonlijke toets
Leren gaat met vallen en opstaan. Maar dat wist je al. In een open klassysteem stippel je je eigen leerpad uit. Onze ervaren leerkrachten gidsen je op weg en begeleiden je doorheen jouw hele parcours naar jouw diploma secundair onderwijs.

De opleiding Algemene Vorming en de Aanvullende Algemene Vorming zijn gratis. Je betaalt alleen een kleine kost voor materiaal zoals cursussen ed.

Indien je AAV volgt betaal je voor het beroepsgerichte deel van je opleiding  €1,5 per lesuur. Je kan dit inschrijfgeld terugkrijgen indien je je diploma secundair onderwijs behaalt. Om het inschrijfgeld terug te vragen moet je het formulier invullen dat je samen met je diploma secundair onderwijs ontvangt.  Stuur dit formulier per post of digitaal op naar de Vlaamse overheid (alle gegevens staan bovenaan het formulier vermeld). Je kan dit doen tot 1 jaar na de uitreiking van je diploma secundair onderwijs.

Er zijn ook kortingen mogelijk als je bijvoorbeeld werkloos bent, asielzoeker bent of een leefloon ontvangt. Deze info kan je op het secretariaat navragen of vind je terug op de pagina Inschrijven beroepsopleiding of ambacht.

 

De lessenroosters

Diplomagerichte opleidingen

Er zijn nog meer beroepsopleidingen die je kan combineren met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming om het diploma secundair onderwijs te behalen. Dat zijn de zogenaamde 'diplomagerichte opleidingen'.
Klik hieronder voor een overzicht van de opleidingen op CVO GENT die daarvoor in aanmerking komen.

 

Vrijstellingen en vrijstellingsproeven

Je kan vrijstelling(en) krijgen voor één of meerdere modules als je beschikt over de juiste rapporten of attesten. Deze rapporten of attesten moet je uploaden als je de vragenlijst invult (via de link in de mail die je van ons zal krijgen). Hou dus een digitale versie (foto,pdf,...) van deze documenten bij de hand voor je start met de vragenlijst.

Indien je niet beschikt over rapporten of attesten kan je deelnemen aan vrijstellingsproeven. Deze proeven gaan na welke voorkennis jij al hebt en zorgen ervoor dat je geen modules hoeft te volgen waarvoor je al over voldoende kennis en vaardigheden beschikt.

 

Wat?
Er zijn drie modules Nederlands in AAV. Je legt een niveauproef af, zodat je op het juiste niveau kan starten.

Hoe?
Wanneer je slaagt voor deze proef word je vrijgesteld voor één of meer modules van het vak Nederlands. Die modules zijn:

 • Nederlands Basis
 • Nederlands 1 – Minimum of Breed
 • Nederlands 2 – Minimum of Breed 
   

A. De vrijstellingsproef voor de module Nederlands Basis en Nederlands 1 bestaat uit:

1. Een digitaal gedeelte dat toetst naar je kennis van:

 • Zinsbouw (enkelvoudige en samengestelde zinnen, verbindingswoorden)
 • Werkwoorden (tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord)
 • Spelling (enkele of dubbele (mede)klinkers, meervouden, …)
 • Tekstdoelen

2. Een digitale luisteropdracht: nieuwsfragment beluisteren en meerkeuzevragen beantwoorden

3. Je scores op kennis en luisteren bepalen welke volgende opdracht je zal moeten afleggen:

 • ofwel een schrijfopdracht : een verslag van een gebeurtenis opstellen.
 • ofwel een leesopdracht, gecombineerd met een schrijfopdracht: schema maken en samenvatting schrijven.

Na correctie van deze opdrachten, is het duidelijk of je

 1. geen vrijstellingen hebt
 2. een vrijstelling hebt voor Nederlands Basis
 3. een vrijstelling hebt voor Nederlands 1 (minimum en/of breed). Als je hiervoor de toelating krijgt, kan je ook Nederlands 2 afleggen.
   

B. De vrijstellingsproef voor de module Nederlands 2 bestaat uit:

1. Een digitaal gedeelte dat toetst naar je kennis van:
 • Werkwoorden (tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord)
 • Woordenschat (moeilijke woorden, uitdrukkingen, synoniemen …)

2. Een digitale luisteropdracht: nieuwsfragment beluisteren en meerkeuzevragen beantwoorden

3. Een leesopdracht die je tekstbegrip test aan de hand van meerkeuzevragen.

4. Een schrijfopdracht: een betoog schrijven waarin je een standpunt beargumenteert.

De hele proef duurt maximaal 4 uur. Het kennis- en luistergedeelte worden digitaal (aan de pc) afgenomen. Na afloop van de proef geef je alle documenten af, dus ook je kladbladen. Het gebruik van een woordenboek bij de schrijfopdracht ‘verslag van een gebeurtenis’ is toegelaten.

 

Wat?
Er zijn vier modules Engels in AAV. Je legt een niveauproef af, zodat je op het juiste niveau kan starten.

Hoe?

 1. Je krijgt 2 leesoefeningen met vragen over inhoud, woordenschat, grammatica en spelling.
 2. Je schrijft een doorlopende tekst in het Engels op basis van een concrete opdracht.
 3. Als je voldoende haalt op lezen, luisteren en schrijven, voeren we een kort gesprek in het Engels. Zo schatten we je mondelinge vaardigheden in.Met de resultaten op deze onderdelen bepalen we in welke module je kan starten binnen een breed of minimum traject.

De hele proef duurt maximaal 3 uur. Het lees en luistergedeelte worden digitaal afgenomen. De schrijfopdracht gebeurt op papier. Na afloop van de proef geef je alle documenten af, dus ook je kladbladen.

 

Wat?
Er zijn vier modules Frans in AAV. Je legt een niveauproef af, zodat je op het juiste niveau kan starten.

Hoe?

 1. Je krijgt 2 leesoefeningen met vragen over inhoud, woordenschat, grammatica en spelling.
 2. Je schrijft een doorlopende tekst in het Frans op basis van een concrete opdracht.
 3. Als je voldoende haalt op lezen, luisteren en schrijven, voeren we een kort gesprek in het Frans. Zo schatten we je mondelinge vaardigheden in.Met de resultaten op deze onderdelen bepalen we in welke module je kan starten binnen een breed of minimum traject.

De hele proef duurt maximaal 3 uur. Het lees en luistergedeelte worden digitaal afgenomen. De schrijfopdracht gebeurt op papier. Na afloop van de proef geef je alle documenten af, dus ook je kladbladen.

 

Wat?
Voor wiskunde zijn er in AAV 3 modules: je legt een niveauproef af, zodat je op het juiste niveau kan starten.

 • Er is de basismodule voor wie de rekenvaardigheden moet opfrissen.
 • In module 1 beoefenen we algebra en meetkunde.
 • In module 2 leer je werken met statistiek.

Hoe?
Je legt de proef aan de computer af. Het eerste deel van de basisproef los je op zonder rekenmachine.
vanaf deel 2 van de basisproef mag je een eenvoudige rekenmachine gebruiken (wij hebben die op voorraad)

WISKUNDE BASISMODULE

Algemene Doelen:

 • Je begrijpt en gebruikt wiskundetaal.
 • Je kan correct en zinvol afronden in concrete situaties.
 • Je gebruikt het rekentoestel op een correcte manier  
 • Je kiest op een verantwoorde wijze tussen schattend en benaderend rekenen.

Specifieke doelen:

 • Je rekent vlot met natuurlijke en gehele getallen: optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.
 • Je zet rationale getallen om van breukvorm in decimale notatie en omgekeerd.
 • Je rekent vlot met breuken: vereenvoudigen, optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.
 • Je past de volgorde van de bewerkingen en het gebruik van haakjes vlot toe.
 • Je past evenredigheden toe in concrete situaties en in eenvoudige vraagstukken.
 • Je past evenredigheden toe bij schaalberekeningen.
 • Je zet percentages om in een breuk of een decimaal getal en omgekeerd.
 • Je rekent vlot met percenten, uit het hoofd en met een rekentoestel.
 • Je kan percentages berekenen in concrete situaties en in eenvoudige vraagstukken.
 • Je haalt concrete informatie uit grafieken en tabellen.

WISKUNDE 1: MEETKUNDE EN ALGEBRA

WISKUNDE 2: STATISTIEK

 

Wat?
Je kan een vrijstelling bekomen voor de modules ICT1, ICT2 en ICT3 van AAV. Deze modules bieden we in het traject AAV als één geheel aan. Je moet dus voor alle onderdelen slagen om een vrijstelling te krijgen. Deelnemen heeft alleen zin als je de leerinhouden kent.

Hoe? 
Voor de proeven ICT1 en ICT2 krijg je meerkeuzevragen en opdrachten aan de computer. Je legt de drie proeven na elkaar af. Je moet voor alle proeven geslaagd zijn.
 

 

We behandelen wetenschappen zeer breed, vooral biologie en aardrijkskunde: van spijsverteringsstelsel tot genetica, tot soorten landschappen en de stand van de maan, milieu, bevolking, voortplanting, …

 

Veelgestelde vragen

17u per lesweek. Deze uren moeten overdag of 's avonds zijn. Uren afstandsonderwijs tellen NIET mee.

20u per lesweek. Deze uren moeten overdag gevolgd worden - uren 's avonds en in afstandsonderwijs tellen NIET mee!

Nee, deze richting kan je enkel overdag volgen.

Ja. AAV kan je overdag, 's avonds en in afstandsonderwijs volgen. Je kan dit ook combineren.

Dit is afhankelijk van ieders specifieke situatie, aantal vrijstellingen, beschikbare  studietijd,  aantal gevolgde modules, enz...
In het beste geval kan iemand zonder vrijstellingen en die 'voltijds' naar school komt overdag, op 1,5 tot 2 jaar tijd (4 semesters) zijn/haar diploma behalen, afhankelijk van het beroepsspecifiek deel.

Enkel als je ASO volgt heb je examens, voor 30% van het totaal aantal vakken.
In AAV en de beroepsspecifieke delen hanteren we permanente evaluatie. Er zijn dus geen examens maar je aanwezigheid in de lessen is wel verplicht.

Wanneer je ziek bent verwittig dan telefonisch het secretariaat en breng brengt binnen de 3 werkdagen een afwezigheidsattest binnen. Een foto nemen met je smartphone en dan naar ons doorsturen mag ook. Zo ben je zeker dat je de taken/toetsen mag inhalen nadien.

Ja. Voor de ene module wat meer dan voor de andere, maar dit hoort er zeker ook bij.
Daarbij komt dat 10 tot 20% van elke module in afstandsonderwijs (via ons leerplatform) wordt gegeven.

Bij afstandsonderwijs wordt het klassieke contactonderwijs vervangen door een combinatie van online leren en zelfstudie. Je verwerkt de leerstof vooral zelfstandig op afstand via ons online leerplatform. Je moet dus niet elke dag op school aanwezig zijn. Elke maand is er minimum één verplicht contactmoment (op zaterdag). Daarnaast word je begeleid door de vakleerkracht en de coördinator afstandsonderwijs.