Inschrijven voor Algemene Vorming - Tweedekansonderwijs

 

Tweedekansonderwijs Infobeurs

Geïnteresseerd om je diploma secundair onderwijs te behalen?

Bekijk zeker ook de vaak gestelde vragen eens. Bij de algemene info kan je ook informatie vinden over de kostprijs van de modules.

Hoe gaan we te werk?

 • Eerst krijg je algemene informatie over onze werking.
 • Dan vragen we je om een taaltest Nederlands af te nemen.
 • Daarna bekijkt een trajectbegeleider met jou of je recht hebt op vrijstellingen op basis van je laatst behaalde rapport.
 • Er wordt ook gekeken met jou of het zinvol is om vrijstellingsproeven af te leggen. Zo ja, dan krijg je een datum wanneer je de proeven kan komen doen (sowieso zo snel mogelijk na het infobeurs).
 • Daarna wordt er met jou bekeken hoe je uurrooster er uit zal zien.
 • Tot slot kan je je inschrijven en starten met de lessen!

Laat ons weten indien je interesse hebt!

De infobeurzen zijn achter de rug, en/of volzet.
Wil je toch graag nog inschrijven voor een opleiding bij het Tweedekansonderwijs van CVO GENT, bezorg ons dan jouw gegevens via volgende link.
Indien voldoende geïnteresseerden, organiseren wij eventueel een extra infobeurs. We houden je sowieso op de hoogte van onze plannen.

Vrijstellingsproeven

Je kan soms vrijstelling krijgen van een of meer modules. Als je niet beschikt over rapporten of attesten die je recht geven op vrijstellingen kan je deelnemen aan vrijstellingsproeven. Hieronder vind je het aanbod van vrijstellingsproeven. Klik erop door om meer te weten te komen over de leerinhoud van de proeven. Je kan tijdens de beurs/infodag bespreken voor welke modules jij vrijstelling hebt (op basis van je rapporten/resultaten examencommissie/deelcertificaten ander CVO) of voor welke modules jij een vrijstellingsproef kan afleggen. Je kan hier niet echt voor voorbereiden. De proeven gaan na welke voorkennis jij al hebt en zorgen ervoor dat je geen modules volgt waarvoor jij al over voldoende kennis en vaardigheden beschikt.  

 

Overzicht van de proeven

NEDERLANDS AAV | ENGELS AAV | FRANS AAV | WISKUNDE AAV | AAV ICT | WETENSCHAPPEN.  

 

NEDERLANDS AAV (top)

 • Wat? Er zijn drie modules Nederlands in AAV. Je legt een niveauproef af, zodat je op het juiste niveau kan starten.
 • Hoe verloopt de proef? Wanneer je slaagt voor deze proef word je vrijgesteld voor één of meer modules van het vak Nederlands. Die modules zijn:
  • Nederlands Basis
  • Nederlands 1 – Minimum of Breed
  • Nederlands 2 – Minimum of Breed

De vrijstellingsproef voor de module Nederlands Basis en Nederlands 1 omvat:

- Een digitaal gedeelte dat toetst naar je kennis van:

 • Zinsbouw (enkelvoudige en samengestelde zinnen, verbindingswoorden)
 • Werkwoorden (tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord)
 • Spelling (enkele of dubbele (mede)klinkers, meervouden, …)
 • Tekstdoelen

- Een digitale luisteropdracht: nieuwsfragment beluisteren en meerkeuzevragen beantwoorden

Je scores op kennis en luisteren bepalen welke volgende opdracht je zal moeten afleggen:

 • ofwel een schrijfopdracht : een verslag van een gebeurtenis opstellen.
 • ofwel een leesopdracht, gecombineerd met een schrijfopdracht: schema maken en samenvatting schrijven.

Na correctie van deze opdrachten, is het duidelijk of je

 • geen vrijstellingen hebt
 • een vrijstelling hebt voor Nederlands Basis
 • een vrijstelling hebt voor Nederlands 1 (minimum en/of breed). Als je hiervoor de toelating krijgt, kan je het tweede gedeelte van de test afleggen.

De vrijstellingsproef voor de module Nederlands 2 omvat:

- Een digitaal gedeelte dat toetst naar je kennis van:

 • Werkwoorden (tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord)
 • Woordenschat (moeilijke woorden, uitdrukkingen, synoniemen …)

- Een digitale luisteropdracht: nieuwsfragment beluisteren en meerkeuzevragen beantwoorden

- Een leesopdracht die je tekstbegrip test aan de hand van meerkeuzevragen.

- Een schrijfopdracht: een betoog schrijven waarin je een standpunt beargumenteert.

De hele proef duurt maximaal 4 uur.  Het kennis- en luistergedeelte worden digitaal (aan de pc) afgenomen. Na afloop van de proef geef je alle documenten af, dus ook je kladbladen.  Het gebruik van een woordenboek bij de schrijfopdracht ‘verslag gebeurtenis’ is toegelaten.

 

ENGELS AAV (top)

 • Wat? Er zijn vier modules Engels in AAV. Je legt een niveauproef af, zodat je op het juiste niveau kan starten.
 • Hoe verloopt de proef?
  1. Je krijgt 2 leesoefeningen met vragen over inhoud, woordenschat, grammatica en spelling.
  2. Je schrijft een doorlopende tekst in het Engels op basis van een concrete opdracht.
  3. Als je voldoende haalt op lezen, luisteren en schrijven, voeren we een kort gesprek in het Engels. Zo schatten we je mondelinge vaardigheden in.Met de resultaten op deze onderdelen bepalen we in welke module je kan starten binnen een breed of minimum traject.

De hele proef duurt maximaal 3 uur. Het lees en luistergedeelte worden digitaal afgenomen. De schrijfopdracht gebeurt op papier. Na afloop van de proef geef je alle documenten af, dus ook je kladbladen.

 

FRANS AAV (top)

 • Wat? Er zijn vier modules Frans in AAV. Je legt een niveauproef af, zodat je op het juiste niveau kan starten.
 • Hoe verloopt de proef? 1. Je krijgt 2 leesoefeningen met vragen over inhoud, woordenschat, grammatica en spelling. 2. Je schrijft een doorlopende tekst in het Frans op basis van een concrete opdracht. 3. Als je voldoende haalt op lezen, luisteren en schrijven, voeren we een kort gesprek in het Frans. Zo schatten we je mondelinge vaardigheden in.Met de resultaten op deze onderdelen bepalen we in welke module je kan starten binnen een breed of minimum traject.

De hele proef duurt maximaal 3 uur. Het lees en luistergedeelte worden digitaal afgenomen. De schrijfopdracht gebeurt op papier. Na afloop van de proef geef je alle documenten af, dus ook je kladbladen.

 

WISKUNDE AAV (top)

 • Wat? Voor wiskunde zijn er in AAV 3 modules: je legt een niveauproef af, zodat je op het juiste niveau kan starten.
  • Er is de basismodule voor wie de rekenvaardigheden moet opfrissen.
  • In module 1 oefenen we met algebra en meetkunde.
  • In module 2 leer je werken met statistiek.
 • Hoe verloopt de proef? Je legt de proef aan de computer af. Het eerste deel van de basisproef los je op zonder rekenmachine. Vanaf deel 2 van de basisproef mag je een eenvoudige rekenmachine gebruiken (wij hebben die op voorraad)

> WISKUNDE BASIS

Algemene Doelen:

 • Je begrijpt en gebruikt wiskundetaal.
 • Je kan correct en zinvol afronden in concrete situaties.
 • Je gebruikt het rekentoestel op een correcte manier  
 • Je kiest op een verantwoorde wijze tussen schattend en benaderend rekenen.

Specifieke doelen:

 • Je rekent vlot met natuurlijke en gehele getallen: optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.
 • Je zet rationale getallen om van breukvorm in decimale notatie en omgekeerd.
 • Je rekent vlot met breuken: vereenvoudigen, optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.
 • Je past de volgorde van de bewerkingen en het gebruik van haakjes vlot toe.
 • Je past evenredigheden toe in concrete situaties en in eenvoudige vraagstukken.
 • Je past evenredigheden toe bij schaalberekeningen.
 • Je zet percentages om in een breuk of een decimaal getal en omgekeerd.
 • Je rekent vlot met percenten, uit het hoofd en met een rekentoestel.
 • Je kan percentages berekenen in concrete situaties en in eenvoudige vraagstukken.
 • Je haalt concrete informatie uit grafieken en tabellen.

> Wiskunde 1: Meetkunde en algebra

> Wiskunde 2: Statistiek

 

AAV ICT (top)

 • Wat? Je kan een vrijstelling bekomen voor de modules ICT1, ICT2 en ICT3 van AAV. Deze modules bieden we in het traject AAV als één geheel aan. Je moet dus voor alle onderdelen slagen om een vrijstelling te krijgen. Deelnemen heeft alleen zin als je de leerinhouden kent.
 • Hoe verloopt de proef? Voor de proeven ICT1 en ICT2 krijg je meerkeuzevragen en opdrachten aan de computer. Je legt de drie proeven na elkaar af. Je moet voor alle proeven geslaagd zijn.

 

WETENSCHAPPEN (top)

 • Zeer breed, vooral biologie en aardrijkskunde: van spijsverteringsstelsel ot genetica, tot soorten landschappen en de stand van de maan, milieu, bevolking, voortplanting, …

 

Algemene inschrijvingsvoorwaarden

Wil je weten of je recht hebt op korting? Zie algemene inschrijvingsvoorwaarden.