Inschrijvingen NT2

 

Wil je graag Nederlands leren? Welkom.

 • Bij ons kun je een standaard, verkort of verlengd traject Nederlands volgen. Er zijn 10 niveaus. 
 • Welk niveau en en welk traject je kan volgen is afhankelijk van je scholingsgraad en het resultaat van een test
 • Er is geen voorkennis vereist. We verwachten wel dat je vertrouwd bent met het Westerse schrift.
   
  • Meer informatie over ons aanbod Nederlands voor Anderstaligen (NT2) vind je hier

 

Hoe kan ik me inschrijven?

 • Ben je een nieuwe cursist?
  Meld je dan eerst aan bij In-Gent,  Kongostraat 42,  9000 Gent, 09 235 26 76. Daar meld je dat je bij CVO Gent Nederlands wil leren. 
   
 • Ben je al cursist en wil je opnieuw inschrijven
  Ga naar het CVO Gent secretariaat in de Abeelstraat 16, 9000 Gent. Vergeet je identiteitskaart niet.   

 

Hoeveel kost Het?

Het inschrijvingsgeld bedraagt  € 0,60 per lestijd.

 

Kan ik aanspraak maken op korting of vrijstelling van het inschrijvingsgeld?

 1. Het is mogelijk om korting of vrijstelling te krijgen van inschrijvingsgeld met een officieel erkend attest.  Dit attest moet voorgelegd worden bij inschrijving.
 2. Indien het attest nog niet in je bezit is, moet je eerst betalen. Terugbetaling is mogelijk als je binnen 30 dagen en uiterlijk voor het registratiemoment (voor 1/3 van de lesmomenten is verstreken) een geldig attest indient.
 3. De attesten die aanleiding geven tot vrijstelling van inschrijvingsgeld mogen niet ouder zijn dan 1 maand.

 

Vrijstelling: Je betaalt geen inschrijvingsgeld

 • als je als asielzoeker materiële hulp geniet 
 • als je een inkomen hebt via maatschappelijk dienstverlening (OCMW) of als je een leefloon ontvangt of als je ten laste bent van iemand die valt onder deze categorie 
 • als je verblijft in een Belgische strafinrichting 
 • als je een inburgeringscontract hebt ondertekend of als je beschikt over een attest van inburgering 
 • als je beschikt over een attest ‘Elders Verworven Competentie’ (EVC) voor een opleiding NT2, richtgraad 1 en 2 en ‘Latijns schrift in het studiegebied NT2’.
 • als je leeft van een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering en een opleiding wil volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk
 • als je een niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden bent die nog geen recht op een wachtuitkering heeft verworven

 

Korting: Je betaalt verminderd inschrijvingsgeld van 0,30 € per lestijd als je:

 1. een inkomen hebt via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering of ten laste bent van iemand die valt onder deze categorie, en dit voor alle opleidingen die niet erkend zijn door de VDAB in kader van een traject naar werk.
 2. gedurende twee opeenvolgende jaren een opleiding gevolgd hebt in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van inschrijving in een Centrum voor Volwassenenonderwijs.
 3. in het bezit bent van één van de volgende attesten of  als je ten laste bent van een persoon (tot 65 jaar) die in het bezit is van één van de volgende attesten:
 • je je gedurende twee opeenvolgende jaren een opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van inschrijving in een Centrum voor Volwassenenonderwijs
 • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt
 • een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten
 • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt

 

Wanneer ben ik definitief ingeschreven?

Je bent pas definitief ingeschreven na betaling van inschrijvingsgeld en cursuskosten met bancontact en/of opleidingscheques of nadat je een attest voor vrijstelling van betaling op het secretariaat hebt afgegeven.

 

Wanneer kan ik les volgen?

Je kan les volgen overdag en ‘s avonds. Er zijn ook modules op zaterdag. Waar en wanneer je les volgt hangt af van het niveau en het traject. Er zijn verschillende mogelijkheden. Samen met jou bekijken we wat mogelijk is en wat het beste bij jou past.