Leer een vak in één schooljaar.

Op CVO GENT kan je ook een aantal opleidingen volgen in een kort traject. Je kan dan het beroepscertificaat behalen in de loop van één schooljaar. Je combineert lessen op school met werkplekleren. Sommige opleidingen (en het werkplekleren) in de horeca gaan ook 's avonds door. 

De opleidingen gaan door ism VDAB maar ook als je niet werkloos bent ben je welkom

Ben je geïnteresseerd? 

Meer info en inschrijven