We schakelen over op code oranje

Het Coronavirus grijpt steeds verder om zich heen. Op vraag van de overheid en om het voor iedereen veilig te houden schakelen we over op code oranje.

Wat betekent code oranje?

  1. Het aantal aanwezige cursisten per lesplaats moet tot de helft worden beperkt met een maximum van 10 aanwezige cursisten per lokaal.
  2. Contactonderwijs wordt afgewisseld met afstandsonderwijs.
  3. We bekijken de maatregelen per opleiding en per klasgroep.

Wanneer gaan de opleidingen over naar code oranje?

  • TKO gaat over naar code oranje op maandag 19/10
  • NT2 en talen gaan over naar code oranje op maandag 26/10
  • Alle praktijkopleidingen gaan over naar code oranje op maandag 9/11

Waarom verschillende data? 
Op TKO (tweedekansonderwijs) is afstandsonderwijs één van de standaard onderwijsvormen. Daardoor kan vlugger worden geschakeld naar meer afstandsonderwijs. Op NT2 en de taalopleidingen moeten klaslokalen wat worden heringericht. De praktische opleidingen gaan door in ruime ateliers zodat afstand houden goed mogelijk is. Door de aard van de opleiding proberen we ook zoveel mogelijk prioriteit te geven aan contactlessen.

Wat betekent dit precies voor de module(s) die jij volgt?

  • Je ontvangt meer specifieke informatie van je leerkracht over de verdeling van je klasgroep en de data van afstands- en contactonderwijs.
  • Opgelet: Behoor je tot een risicogroep? We raden je aan om je huisarts te raaplegen. Vraag of het voor jou veilig is om de contactlessen te volgen. Meer informatie over risicogroepen vind je hier.

Heb je een probleem? Contacteer:

Vraag en antwoord

Volg steeds de algemene veiligheidsmaatregelen

Draag zorg voor jezelf en anderen.

Samen zorgen we voor veilige lessen