Open klas: Onderwijs met een persoonlijke toets

→ Naar pagina 'Inschrijven voor tweedekansonderwijs'


Leren gaat met vallen en opstaan. Maar dat wist je al. In een open klassysteem stippel je je eigen leerpad uit. Onze ervaren leerkrachten gidsen je op weg en begeleiden je doorheen jouw hele parcours naar jouw diploma secundair onderwijs.

Hoe gaan we te werk?

1. Jij staat centraal
We vertrekken van wie je bent en wat je al kan. Welke weg heb je al afgelegd? Wat interesseert jou? Wat kan je goed? Waar heb je een extra steuntje nodig? We vertrekken van jouw talenten. Samen met jou stippelen we een leerpad uit.

2. We passen de leerstof aan 
Ben je een beginner, dan starten we met de basiskennis. Heb je al wat meer kennis, dan passen we onze opdrachten aan. Op deze manier blijft het boeiend en blijf je uitgedaagd. Niet te moeilijk en niet te gemakkelijk. We maken projecten en kiezen onderwerpen op jouw maat.

3. Je leert op je eigen tempo
We passen onze begeleiding aan jouw leerbehoeften aan. Heb je wat meer tijd nodig om iets onder de knie te krijgen, dan kan dat. Heb je iets snel begrepen, dan kan je snel verder naar nieuwe leerstof. 

4. Niet alleen wat je leert maar ook hoe je leert komt aan bod.
Hoe verwerk jij leerstof? Wat loopt goed, wat loopt minder goed. Wat kan je nog proberen? Plannen, drempels overwinnen, … We bekijken het samen met jou en nemen er onze tijd voor. 

5. Wat verwachten we van jou?
Heel veel goesting om te leren, jouw inzet, tijd en energie.  

Neem je de uitdaging aan? We staan voor je klaar. 

 

Hoe realiseren we dit?

Hieronder vind je meer uitleg over onze aanpak per vak. Nog even dit: de Aanvullende Algemene vorming bestaat uit een breed (B) en een minimumaanbod (M). Voor het project Open Klas hanteren we het minimumaanbod (M). Sommige vakken zijn opgedeeld in meerdere modules (M1, M2,...).

In de eerste les leg je een testtaak af zonder uitleg over de te gebruiken programma's. Op basis van de reeds aanwezige voorkennis los je de opdracht zo goed mogelijk op. Op basis van het resultaat kan je vrijgesteld worden voor een aantal opdrachten (max 5 van de 8). De lessen zelf worden opgedeeld in 'verplicht'-'aan te raden'-'vrijblijvend'. Je bepaalt zelf bij 'aan te raden' en 'vrijblijvend' of je nood hebt aan uitleg of feedback. Bij 'verplichte' lessen ben je altijd aanwezig. Je kan de opdrachten sneller afwerken dan de deadlines en dus je eigen tempo volgen.

De leerstof is opgebouwd in grotere delen. Elk deel bestaat uit drie lessen. De eerste les wordt gekeken of je al over enige voorkennis rond dit thema beschikt. Indien dit het geval is, hoef je de volgende lessen niet met dit deel bezig te zijn en kan je je focussen op andere vakken. Indien je de kennis nog niet beheerst, werk je de volgende lessen aan dit deel. Op het einde van het lessenblok volgt een testmoment voor iedereen. Op die manier kan je op je eigen tempo de nieuwe - eerder geziene - reeds opgedane leerstof verwerken.

Uit een ruime keuze aan schrijftaken kies jij welke je in de module zal afwerken. Elke les start met een instructie en daarna worden oefeningen op maat gemaakt. Je krijgt elke les feedback over jouw vorderingen van de vorige les. Zo weet je wat je al kan en waar je weer verder kan aan werken. Extra materiaal en tips worden aangeboden voor wie daar nood aan heeft.

In het eerste deel van de module buigen we ons als klas samen over enkele basisvaardigheden rond taalbeschouwing. Daarna werk je individueel (op eigen tempo) verder, via oefensessies en een portfolio. Lessen zijn telkens opgebouwd uit instructie- en oefenmomenten. Je beslist zelf of je de lessen van bepaalde onderdelen (deels) mee volgt. De leerkracht bespreekt met jou regelmatig welke vorderingen je maakt, en wat je kan doen om de doelstellingen te halen.

Aan het begin van de lessenreeks leg je een instaptest af waarin het merendeel van de doelstellingen getest wordt. Dit gebruikt de leerkracht als basis om te bepalen of een les voor jou wel of niet verplicht is. Bij leesopdrachten werkt de leerkracht met verschillende teksten van verschillende niveaus. Bij grotere opdrachten zoals bv. een leesportfolio bekijkt de leerkracht - op basis van jouw voorkeuren en ook wat je al kan - of je hier een mondelinge of een schriftelijke toelichting bij zal geven. Bij schrijfopdrachten gebruik je schrijfschema’s. Je kiest uit verschillende moeilijkheidsgraden. Voor sommige opdrachten kan je ook samenwerken.

Tijdens de eerste les worden de leerstof en de lesdoelen van deze module overlopen. We maken al een eerste oefening (alle vaardigheden) op het digitale leerplatform. Je krijgt een planning mee van de lessen (afwisselend oefenlessen en testlessen). Alle leerstof wordt aangeboden via leerpaden op het leerplatform. Je bereidt je op de volgende les voor zodat we er samen in de klas mee aan de slag kunnen. Tijdens de les is er de mogelijkheid om vragen te stellen en maken we samen oefeningen. In een volgende les worden de lesdoelen getest.

De lessenreeks start met een persoonlijk gesprek, in het Engels. Tijdens het gesprek bespreek je samen waaraan voor jou vooral gewerkt zal worden. Elke les start met een instructie en daarna worden oefeningen op maat gemaakt. Je krijgt elke les feedback over jouw vorderingen van de vorige les. Zo weet je wat je al kan en waar je weer verder kan aan werken. Extra materiaal en tips worden aangeboden voor wie daar nood aan heeft.

De lessenreeks start met het maken van een instaptest. Deze test geeft een beeld van wat je al kan. Deze test dient als basis om samen met jou vast te leggen welke lesonderdelen je al kan en welke je nog moet behalen. De leerkracht zal op basis daarvan aangeven welke lessen zeker verplicht zijn en welke lessen eerder optioneel. In de lessen werk je aan grotere taaltaken waarin alle doelstellingen van de module zijn verwerkt (spreken, luisteren, lezen en schrijven). Het resultaat van je taaltaken toont welke onderdelen je nog extra moet inoefenen en welke instructie jij hiervoor nog nodig hebt. Je krijgt steeds feedback over jouw vorderingen en wat je kan doen om weer verder te geraken.

In zowel de module Cultuur als de module Macusa worden jullie bij de start op de hoogte gebracht van de onderwerpen en de bijbehorende doelstellingen voor de ganse module. Elke les start met een instructie over één van de onderwerpen, er worden oefeningen aangereikt en er wordt in samenspraak een methode gezocht om na te gaan of je een bepaalde doelstelling verbonden aan dat onderwerp hebt behaald. Afhankelijk van je individuele talenten, interesses en tekorten bepaal je voor een groot deel zelf het tempo waarop je de module(s) afwerkt.

Aan het begin van de lessenreek neemt de leerkracht een instaptest af. Zo leert de leerkracht iets over jouw voorkennis over politiek en geschiedenis. Je leert in deze module o.a. hoe politiek een invloed heeft op bv. jouw hobby of interesses. Je houdt zelf de actualiteit bij. Deze bespreken we in de les. Er zijn verschillende niveaus van testen in deze module: eentje voor mensen met veel voorkennis en een andere voor mensen met minder voorkennis.

Je werkt als lid van een kleine groep zoveel mogelijk zelfstandig . Je groep werkt tijdens de lessen aan een groot project. Je groep is volledig vrij om te beslissen wat je doet en hoe. De groep moet wekelijks rond het project een basisopdracht doen (thema bv. thema promotie maken, thema time management en doelen stellen, ... ). Naast deze basisopdracht krijgt ieder groep ook per les nog een tweede opdracht. In deze opdracht houdt je groep vooral rekening met feedback die de leerkracht al gaf. Bij iedere opdracht hoort ook een stukje zelfevaluatie. Je vult hiervoor wekelijks een google form in over je functioneren in de groep.