Wiskunde Basis

Waarschuwingsbericht

De cursus wordt momenteel niet ingericht.

De cursist leert in deze module de basis die nodig is voor de volgende modules wiskunde. Hier wordt vooral ingegaan op rekenvaardigheden en planmatig werken. Ook wordt er voldoende aandacht besteed aan de eigen wiskundetaal en -conventies. Ook een eerste kennismaking met functioneel gebruik van ICT komt aan bod.