Maatschappij M

Waarschuwingsbericht

De cursus wordt momenteel niet ingericht.

De cursist leert in deze module aan de hand van een brede maatschappelijke oriëntatie essentiële vaardigheden die hij minimaal nodig heeft om zichzelf te ontplooien en om actief te kunnen participeren aan een multiculturele democratische samenleving.