Wetenschappen M

Waarschuwingsbericht

De cursus wordt momenteel niet ingericht.

De module wetenschappen heeft als streefdoel de ‘vorming van een wetenschappelijk geletterde burger’. In de module wetenschappen wordt natuurwetenschappelijke kennis opgebouwd door de ‘natuurwetenschappelijke methode’ toe te passen. In essentie is dit een probleemherkennende en –oplossende activiteit.
Naast de natuurwetenschappelijke methode wordt ook aandacht besteed aan de maatschappelijke relevantie van wetenschappen.