Transport en Logistiek Medewerker

In deze opleiding leer je de basiskennis en -vaardigheden om mee te zorgen voor de organisatie van goederentransport via weg, water, spoor of lucht. Contacten met klanten of chauffeurs, het correct invullen van de vereiste transportdocumenten zijn maar enkele voorbeelden die deel uitmaken van je takenpakket. Uiteraard is het gebruik van moderne vreemde talen in deze opleiding belangrijk, gezien de internationale context waarin de sector zich bevindt.

Na deze opleiding:

  • Ken je de werking van het wegvervoer, spoorvervoer, luchtvervoer, binnenvaart en zeevervoer;
  • Ben je op de hoogte van de werking van intermodaal vervoer, een haven, tussenpersonen, incoterms;
  • Ben je op de hoogte van de werking en kenmerken van douane, btw en accijnzen;
  • Ben je op de hoogte van transportverzekeringen, documentenstroom en documentair krediet;
  • Ben je instaat tot zakelijke communicatie in het Nederlands, Frans en Engels;
  • Kan je overweg met tekstverwerking en rekenbladen;

Na het afronden van deze opleiding bezit je het beroepscertificaat van Transport en Logistiek medewerker.

Info:

  • Deze opleiding is erkend door VDAB. Je kan ze dus ook volgen als je ingeschreven bent als werkzoekende en als ze past in je traject naar werk. Deze opleiding is gratis als je ingeschreven bent als werkzoekende. Bovendien kan je dan ook beroep doen op financiële tegemoetkoming voor verplaatsing en kinderopvang. 
Als je deze opleidingen combineert met de Aanvullende Algemene Vorming, kan je het diploma secundair onderwijs behalen.