Boekvergulder

De boekvergulder is een persoon die op een commercieel verantwoorde manier boeken van een titelschild voorziet, boekbanden decoreert en manueel verguldt. Boekvergulders moeten heel zorgvuldig werken en correct omgaan met verschillende materialen en apparatuur. In de opleiding Boekvergulder worden basisvaardigheden en -technieken aangeleerd met betrekking tot het afwerken van boeken.

Na de opleiding kan de cursist: een etiket ontwerpen, drukken en aanbrengen; boekbanden verfraaien; boekbanden versieren met de balancier.