Manueel Boekbinder

In de opleiding Manueel boekbinder leer je de basisvaardigheden en -technieken voor het afwerken van boeken. Je leert nauwkeurig werken en correct omgaan met de verschillende materialen in de boekbinderij.

Na deze opleiding beschik je als manueel boekbinder over alle vakkennis en vaardigheid nodig voor het toepassen van verschillende bind- en afwerkingstechnieken.