Manueel Boekbinder

De manueel boekbinder is een persoon die de technieken van het boekbinden toepast. Manueel boekbinders moeten nauwkeurig werken en correct omgaan met de verschillende materialen in de boekbinderij. Manueel boekbinders hebben vakkennis en vaardigheid nodig voor het beoordelen van de kwaliteit van het product en het toepassen van verschillende bind- en afwerkingstechnieken. In de opleiding Manueel boekbinder worden basisvaardigheden en -technieken aangeleerd met betrekking tot het afwerken van boeken.