Boekbinder - aanvullende modules

Deze modules hebben de bedoeling de ervaren cursist creatief te leren omgaan met allerlei (en ook de meest recente) bekledingsstoffen en met nieuwe boekbindtechnieken.

Lesplaats: Offerlaan 3, Gent