Handwever

De handwever is een beroep waarbij de wever een weefgetouw manueel bedient bij het vervaardigen van een weefsel, door het kruisen volgens een bepaald bindingspatroon (platweven) of volgens een bepaald plan (jacquard) van ketting en inslagdraden. De beroepsbeoefenaars handweven werken in vele gevallen op zelfstandige basis en voeren op freelance basis opdrachten uit, maar kunnen ook tewerkgesteld worden in een bedrijf. De handwever vormt een beroepencluster met de wever en de textielontwerper. Het handweven speelt vooral een rol bij de ontwikkeling van prototypes waarbij nieuwe materialen moeten getest worden. Het betreft een creatief proces waarbij de techniek van het handweven de noodzakelijke basis is. Het werken op handweefgetouwen biedt meer mogelijkheden om met nieuwe technieken, nieuwe materialen en nieuwe ontwerpen te experimenteren dan het werken op weefmachines.

Lesplaats: Martelaarslaan 13, Gent