Mecanicien

De mecanicien personen- en lichte bedrijfswagens is belast met onderhoudsactiviteiten (periodiek onderhoud alsook onderhoud voor de technische inspectie). Hij spoort frequente storingen op en herstelt voertuigen. Hij werkt eventueel onder begeleiding van een technicus. In de opleiding Mecanicien Personen- en Lichte Bedrijfswagens worden basisvaardigheden en technieken aangeleerd met betrekking tot het uitvoeren van een beperkt onderhoud, het uitvoeren van een periodiek onderhoud, het uitvoeren van een onderhoud voor de technische inspectie, het uitvoeren van eenvoudige frequente herstellingen, het klaarmaken van een nieuwe wagen, uitvoeren van minder eenvoudige, maar frequente herstellingen en het beperkt reviseren van motoren.