Bierbrouwer

In deze opleiding leer je een biertype brouwen.

Je leert de  alcoholische fermentatieprocessen begrijpen, opvolgen en bijsturen. Je maakt kennis met de grondstoffen en de apparatuur voor de productie van alcoholische dranken en verwerft de nodige basiskennis en inzichten in fermentatieprocessen. Je leert de verschillende stappen in het productieproces van een alcoholische drank onderscheiden en de kwaliteit van het proces bewaken en opvolgen. Aan de hand van een degustatie pas je de receptuur aan. Je leert ook bier schenken en tappen volgens de regels van de kust en de verschillende onderdelen van een tapinstallatie kennen zodat je die zelfstandig kan opstellen en regelen.

Na deze opleiding kan je:

 • de basistechnieken en –inzichten inzake de productie van alcoholische dranken in de praktijk toepassen bij het brouwen van bier.
 • het productieproces van een alcoholische drank beschrijven en verklaren, van grondstof tot eindproduct
 • de fermentatie opvolgen
 • staalnames en controletests uitvoeren en analyseren
 • op basis van staalnames en controletests, desgewenst additieven toevoegen (suikers, zuren, gist, hop,…) afhankelijk van de basisgrondstof
 • het brouwsel finaliseren (filteren, klaren, gistresten verwijderen,…)
 • bottelen
 • de afgewerkte producten klaarmaken voor bewaring en/of verkoop
 • de normen voor hygiëne bij het omgaan met voedingsproducten toepassen (HACCP);
 • de van toepassing zijnde accijnswetgeving implementeren;
 • de nodige stappen zetten om desgewenst een label of een erkenning als streekproduct aan te vragen;
 • de werkplek organiseren en onderhouden;
 • productiemachines of –apparatuur bedienen;
 • het materiaal en de lokalen schoonmaken en ze proper en hygiënisch houden;
 • rekening houden met de reglementering inzake veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.

De modules kunnen los van elkaar gevolgd worden. Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. Wie alle modules succesvol doorloopt, behaalt het certificaat "Technicus in fermentatieprocessen - bieren".

Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Moduleschema:


Klik op de moduletitel voor gedetailleerde info en online inschrijven

wordt ingericht
wordt dit semester niet ingericht
vereiste voorkennis