Dakdekker Leien En Pannen

De dakdekker leien en pannen is de geschoolde arbeider die instaat voor het uitvoeren, onderhouden en herstellen van dakbedekkingen en andere bekledingen (van sommige gevels) van gebouwen met leien en pannen. Vooraleer hij met pannen, leien of andere materialen het dak dicht legt, moet hij eerst een reeks ondersteuningen aanbrengen, voorzien van lichtkoepels, de afvoer van regenwater, zinken en andere afdichtingen, aanbrengen van isolatiematerialen, beschermfolies, bliksemafleiders…
Dat alles betekent dat hij een heel veelzijdig vakman moet zijn, die met verschillende materialen zoals hout, koper, zink, lood, kunststof, glas en beschermingproducten moet kunnen omgaan.

Na de opleiding kan de cursist:
- metalen dakgoten (bakgoten, kilgoten, …) vervaardigen en plaatsen
- hanggoten plaatsen
- de zijwanden afwerken
- de regenwaterafvoer aansluiten
- uitzettingen voorzien
- de afvoerbuis bewerken
- de aansluitingen aan het dak (tapbuizen) in metaal en kunststof vervaardigen
- een dakbedekking met leien plaatsen
- een latwerk en/of beschieting aanbrengen
- bij het plaatsen van een dakbedekking rekening houden met dakvlakvensters, schouwen, afvoer van hemelwater en andere elementen
- dampschermen en isolatie plaatsen
- een dakbedekking met pannen plaatsen
- een onderdak, tengel- en panlatten aanbrengen
- bij het plaatsen van een dakbedekking rekening houden met dakvlakvensters, schouwen, afvoer van hemelwater en andere elementen
- dampschermen en isolatie plaatsen.