Dakdekker Metalen Dak

De dakdekker metalen dak is de geschoolde arbeider die instaat voor het uitvoeren, onderhouden en herstellen van dakbedekkingen en andere bekledingen (van sommige gevels) van gebouwen met metalen platen. Vooraleer hij het dak dicht legt, moet hij eerst een reeks ondersteuningen aanbrengen, voorzien van lichtkoepels, de afvoer van regenwater, zinken en andere afdichtingen, aanbrengen van isolatiematerialen, beschermfolies, bliksemafleiders… Dat alles betekent dat hij een heel veelzijdig vakman moet zijn, die met verschillende materialen zoals hout, koper, zink, lood, kunststof, glas en beschermingproducten moet kunnen omgaan.

Na de opleiding kan de cursist:
- een metalen dakbedekking met staande naad in zink en koper vervaardigen en plaatsen
- de aansluitingen vervaardigen en plaatsen
- dampschermen en isolatie plaatsen
- metalen dakgoten (bakgoten, kilgoten, …) vervaardigen en plaatsen
- hanggoten plaatsen
- de zijwanden afwerken
- de regenwaterafvoer aansluiten
- uitzettingen voorzien
- de afvoerbuis bewerken
- de aansluitingen aan het dak (tapbuizen) in metaal en kunststof vervaardigen
- een metalen dak, dakkapellen en decoratieve elementen ontwerpen, plaatsen, onderhouden en herstellen
- een dakbedekking met roef- en staande naad plaatsen
- de nok en opkanten tegen een muur aansluiten
- diverse dakdoorgangen vervaardigen.