Loodgieter

De loodgieter zijn beroepswerkzaamheden bestaan uit loodgieterwerk en het aansluiten van sanitaire toestellen. Hieronder dient te worden verstaan ”elk werk met betrekking op leidingen bestemd voor de aanvoer en de distributie van water voor sanitair en/of huishoudelijk gebruik of bestemd voor de afvoer van afvalwater” en de leidingen bestemd voor distributie van gas.

In de opleiding Loodgieter worden basisvaardigheden aangeleerd met betrekking tot het buigen, verbinden en plaatsen van buizen, het plaatsen en aansluiten van sanitaire en gastoestellen en het plaatsen en onderhouden van eenvoudig kraanwerk en spoelinrichtingen.

Na de opleiding kan de cursist:
- buizen voor petroleumgas- en aardgasleidingen buigen en verbinden rekening houdende met de geldende reglementeringen voor binneninstallaties
- gastoestellen plaatsen en op de gasleidingen en de rookgasleidingen aansluiten
- leidingen bewerken
- luchttoevoeropeningen voorzien
- sanitaire toestellen plaatsen en op de waterleidingen en de afvoerleidingen aansluiten
- eenvoudig kraanwerk en spoelinrichtingen plaatsen en onderhouden
- buizen voor waterleidingen in verzinkt staal, gietijzer, koper, PVC, PE en meerlagenbuizen bewerken
- leidingen op wanden, vloeren en plafonds bevestigen.