Loodgieter

Als loodgieter sluit je sanitaire toestellen aan. Typische loodgieterwerken zijn het installeren van leidingen voor de aanvoer en de distributie van water voor sanitair of huishoudelijk gebruik of voor de afvoer van afvalwater. Ook het installeren van leidingen bestemd voor distributie van gas behoort tot je taak.

In de opleiding Loodgieter leer je basistechnieken zoals het buigen, verbinden en plaatsen van buizen, het plaatsen en aansluiten van sanitaire toestellen en gastoestellen en het plaatsen en onderhouden van eenvoudig kraanwerk en spoelinrichtingen.

Na de opleiding kan je:

  • buizen voor petroleumgas- en aardgasleidingen buigen en verbinden rekening houdend met de geldende reglementeringen voor binneninstallaties 
  • gastoestellen plaatsen en op de gasleidingen en de rookgasleidingen aansluiten
  • leidingen bewerken 
  • luchttoevoeropeningen voorzien
  • sanitaire toestellen plaatsen en op de waterleidingen en de afvoerleidingen aansluiten
  • eenvoudig kraanwerk en spoelinrichtingen plaatsen en onderhouden
  • buizen voor waterleidingen in verzinkt staal, gietijzer, koper, PVC, PE en meerlagenbuizen bewerken
  • leidingen op wanden, vloeren en plafonds bevestigen