Sanitair Installateur

De sanitair installateur zijn beroepswerkzaamheden bestaan uit loodgieterwerk en werken aan sanitaire installaties. Het gaat hier om het plaatsen, herstellen, veranderen of onderhouden. Hieronder dient te worden verstaan ”elk werk met betrekking op leidingen, toestellen of recipiënten bestemd voor de aanvoer, de behandeling en de distributie van water voor sanitair en/of huishoudelijk gebruik of bestemd voor de afvoer van afvalwater”.

In de opleiding Sanitair installateur worden vaardigheden aangeleerd met betrekking tot het plaatsen en aansluiten van sanitaire en gastoestellen, het dimensioneren, installeren, onderhouden en herstellen van huishoudelijke en semi-industriële, individuele gasverwarmingsinstallaties en het vervaardigen en plaatsen van een metalen dakbedekking, dakgoten en – afvoeren.