Behanger

De behanger is een geschoold arbeider die alle behangwerk uitvoert. Het behangwerk en de bekledingsmaterialen kunnen zowel eenvoudig als complex zijn.

Na de opleiding kan de cursist:

  • eigen werkzaamheden plannen;
  • instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren;
  • ondergronden voor schilder
  • en behangwerk voorbereiden;
  • basistechnieken van schilderwerk uitvoeren;
  • basistechnieken van behangwerk uitvoeren;
  • behangwerk uitvoeren;
  • complex behangwerk uitvoeren.