Schilder

De schilder is een geschoold arbeider die zowel manueel dekkend als niet-dekkend schilderwerk, pistoolschilderwerk voor interieur en decoratief schilderwerk uitvoert. Hij zorgt zowel voor de voorbereiding, de uitvoering en de afwerking.

Na de opleiding kan de cursist:
- eigen werkzaamheden plannen
- instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren
- ondergronden voor schilder- en behangwerk voorbereiden
- basistechnieken van behangwerk uitvoeren
- basistechnieken van schilderwerk uitvoeren
- manueel dekkend schilderwerk uitvoeren
- manueel niet- dekkend schilderwerk uitvoeren
- decoratief schilderwerk uitvoeren
- pistoolschilderwerk voor interieur uitvoeren