Stukadoor

Onder stukadoorswerk is een ruime waaier van werkzaamheden vervat, die niet altijd veel kenmerken gemeenschappelijk hebben: bepleistering van muren en plafonds, bepleistering van gevels, aanbrengen van sierpleisters, droge plafondafwerking, droge muurafwerking, plaatsen van lichte scheidingswanden, aanbrengen van isolatiemateriaal,….

In de opleiding Stukadoor worden de basiscompetenties aangeleerd met betrekking tot het uitvoeren van binnen- en buitenbepleistering, het afwerken van wanden en plafonds in gipskartonplaten en het plaatsen van gipsblokwanden.

Na de opleiding kan de cursist:

  • eigen werkzaamheden plannen
  • instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren
  • een ondergrond voor binnenbepleistering voorbereiden
  • een binnenbepleistering uitvoeren
  • een ondergrond voor buitenbepleistering voorbereiden
  • een buitenbepleistering uitvoeren
  • draagstructuren voor gipskartonplaten plaatsen
  • gipskartonplaten op de draagstructuur bevestigen
  • wanden en plafonds in gipskartonplaten afwerken
  • gipsblokwanden plaatsen