Monteur Centrale Verwarming

In de opleiding Monteur centrale verwarming worden basisvaardigheden aangeleerd met betrekking tot het monteren van alle delen van een centrale verwarming.

Na de opleiding kan de cursist:
- buizen in staal, koper, VPE en meerlagenbuizen buigen en verbinden
- verwarmingslichamen aansluiten
- leidingen op wanden, vloeren en plafonds bevestigen
- buizen schilderen en isoleren
- warmtegeneratoren (ketels) en toebehoren aan de verwarmingsinstallatie, het rookgaskanaal en de verschillende nutsleidingen plaatsen en aansluiten
- de installatie vullen en ontluchten
- de installatie op de verwarmingscollectoren aansluiten
- petroleumgas- en aardgasleidingen buigen en verbinden rekening gehouden met de geldende reglementeringen
- gastoestellen plaatsen en aansluiten op de gasleidingen en de rookgasleidingen
- leidingen bewerken
- luchttoevoeropeningen voorzien
- luchtkanalen en luchtroosters van ventilatiesystemen monteren en plaatsen
- ventilatie-units plaatsen en aansluiten