Monteur Centrale Verwarming

In de opleiding Monteur centrale verwarming worden basisvaardigheden aangeleerd met betrekking tot het monteren van alle delen van een centrale verwarming.

Na de opleiding kan je:

 • buizen in staal, koper, VPE en meerlagenbuizen buigen en verbinden
 • verwarmingslichamen aansluiten
 • leidingen op wanden, vloeren en plafonds bevestigen
 • buizen schilderen en isoleren
 • warmtegeneratoren (ketels) en toebehoren aan de verwarmingsinstallatie, het rookgaskanaal en de verschillende nutsleidingen plaatsen en aansluiten 
 • de installatie vullen en ontluchten
 • de installatie op de verwarmingscollectoren aansluiten
 • petroleumgas- en aardgasleidingen buigen en verbinden rekening gehouden met de geldende reglementeringen
 • gastoestellen plaatsen en aansluiten op de gasleidingen en de rookgasleidingen
 • leidingen bewerken
 • luchttoevoeropeningen voorzien
 • luchtkanalen en luchtroosters van ventilatiesystemen monteren en plaatsen 
 • ventilatie-units plaatsen en aansluiten