Behanger

De behanger is een geschoold arbeider die alle behangwerk uitvoert. Het behangwerk en de bekledingsmaterialen kunnen zowel eenvoudig als complex zijn.

Na de opleiding kan de cursist:
- eigen werkzaamheden plannen
- instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren
- ondergronden voor schilder- en behangwerk voorbereiden
- basistechnieken van schilderwerk uitvoeren
- basistechnieken van behangwerk uitvoeren
- behangwerk uitvoeren
- complex behangwerk uitvoeren

Lesplaats: Martelaarslaan 13, Gent