Ijzervlechter

De ijzervlechter is een geschoolde arbeider die instaat voor het maken en het plaatsen van metalen wapeningen waarrond vervolgens het beton wordt gestort. Op tal van bouwplaatsen knipt, buigt en last hij de metalen staven of draden samen. Die moeten dienen om in de bekistingen geplaatst te worden, als betonwapening voor het versterken van het beton.

In de opleiding IJzervlechter worden de basiscompetenties aangeleerd met betrekking tot het uitvoeren van kleine elementen in beton, betonconstructies en ijzervlechtwerk.

Na de opleiding kan de cursist:
- eigen werkzaamheden plannen
- instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren
- kleine elementen in beton uitvoeren
- stellingen en ladders gebruiken
- betonconstructies uitvoeren
- ijzervlechtwerk uitvoeren

Lesplaats: Martelaarslaan 13, Gent