Installateur Individuele Gasverwarming

In de opleiding Installateur individuele gasverwarming worden vaardigheden aangeleerd met betrekking tot het ontwerpen, installeren, in werking stellen en regelen van huishoudelijke en semi-industriële, individuele gasverwarmingsinstallaties.

Na de opleiding kan de cursist:
- een gasbrander onderhouden, afregelen en herstellen
- de ketel en de rookgasafvoerkanalen reinigen
- petroleumgas- en aardgasleidingen buigen en verbinden rekening gehouden met de geldende reglementeringen
- gastoestellen op de gasleidingen en de rookgasleidingen plaatsen en aansluiten
- gastoestellen op de gasleidingen en de rookgasleidingen plaatsen en aansluiten
- de werkingsprincipes van toestellen en toebehoren omschrijven
- luchttoevoer voorzien
- huishoudelijke en semi-industriële, individuele gasverwarmingsinstallaties dimensioneren, installeren, onderhouden en herstellen
- de aansluitingen controleren en aanpassen

Lesplaats: Martelaarslaan 13, Gent