Metselaar

De metselaar is een geschoolde arbeider die, aan de hand van plannen, bakstenen, stenen en blokken met mortel tot gebouwen verwerkt. Hij voert ook diverse berapingen uit (meer bepaald met cementmortel). De metselaar trekt niet alleen de binnen- en buitenmuren van gebouwen op maar maakt ook de funderingen. Hij kan ook geroepen worden om venster- en deuromlijstingen te plaatsen, dorpels, balken, lateien en vloerelementen van beton. De metselaar staat eveneens in voor het aansluiten van rioolleidingen en regenwaterputten. Het is hij die sommige stellingen monteert, muren schoort en sleuven beschoeit, …. Hij wordt ook belast met decoratief metselwerk en het monteren van geprefabriceerde bouwelementen.

In de opleiding Metselaar worden de basiscompetenties aangeleerd met betrekking tot het uitvoeren van opgaand metselwerk, gevelwerk, betonconstructies, funderingen op staal en kelderconstructies en riolering.

Na de opleiding kan de cursist:
- eigen werkzaamheden plannen
- instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren
- basistechnieken van eenvoudig metselwerk uitvoeren
- mortel en lijmmortel aanmaken
- stellingen en ladders gebruiken
- opgaand metselwerk uitvoeren
- gevelwerk uitvoeren
- sloopwerk voor verbouwingen uitvoeren
- kleine elementen in beton uitvoeren
- betonconstructies uitvoeren
- grondwerkzaamheden voor funderingen op staal uitvoeren
- funderingen op staal uitvoeren
- kelderconstructies uitvoeren
- riolerings- en afwateringsstelsels uitvoeren

Lesplaats: Martelaarslaan 13, Gent