CAD-2D Mechanische Constructies 1

Waarschuwingsbericht

De cursus wordt momenteel niet ingericht.

In deze module leert de cursist aan de hand van een 2D-tekenpakket mechanische tekeningen maken. De cursist leert tevens de gangbare standaarden die gebruikt worden voor dergelijke tekeningen toepassen.