CAD-3D Mechanische constructies 1

Waarschuwingsbericht

De cursus wordt momenteel niet ingericht.

In deze module leert de cursist aan de hand van een 3D tekenpakket ruimtelijke mechanische tekeningen maken. De cursist leert tevens de gangbare standaarden die gebruikt worden voor dergelijke tekeningen toepassen.