CAD-3D Mechanische constructies 2

Waarschuwingsbericht

De cursus wordt momenteel niet ingericht.

In deze module leert de cursist aan de hand van een 3D tekenpakket samengestelde mechanische tekeningen maken. De cursist leert tevens alle bijhorende documenten aan te maken, een dossier samen te stellen en de 3D tekening te presenteren in diverse vormen.