Computerbeheer voor de uitvoerend CAD-tekenaar

Waarschuwingsbericht

De cursus wordt momenteel niet ingericht.

In deze module leert de cursist een computersysteem op efficiënte manier beheren en courante softwaretoepassingen gebruiken in functie van de taken die een uitvoerend CAD-tekenaar – naast het tekenen zelf - op computer moet kunnen verrichten.