ASO3 Humane Wetenschappen

Met de opleiding Algemene Vorming (ASO3) behaal je het diploma secundair onderwijs, gelijkwaardig aan het diploma uit het voltijds secundair onderwijs. De vakken van deze opleiding stemmen overeen met de vakken van de 3de graad Humane Wetenschappen.

De modules worden gespreid over 2 schooljaren.

Je krijgt er algemene vakken (Aardrijkskunde, Engels, Frans, Geschiedenis, Biologie, Chemie, Fysica, Nederlands, Wiskunde) en richtingsgebonden vakken (Humane vakken voor de richting ASO3 Humane Wetenschappen).

Deze opleiding is gratis.

Meer informatie

  • Alle informatie over inschrijven, de lessenroosters en wat je mag verwachten vind je hier.
  • Een model leertraject van deze opleiding vind je hier 
  • Een uitgebreide infobrochure over ons tweedekansonderwijs vind je hier.