Groen- En Tuinbeheer: Kleine Tuinen

Deze opleiding bestaat uit een selectie modules waarbij je, met de seizoenen mee, een tuin leert aanleggen en onderhouden. Je leert planten herkennen en aanplanten, rekening houdend met bodemvereisten en standplaats. Je leert bomen en hagen snoeien en scheren. Ook de aanleg en onderhoud van een graspartij komt aan bod.