Daktimmerman

In deze opleiding leert de cursist het voorbereiden van de eigen werkzaamheden en grondstoffen; het instellen, omstellen, bewerken en vergaren van onderdelen voor daktimmerwerk; het plaatsen, bevestigen, aansluiten van de daktimmerelementen aan de ruwbouw om daktimmerwerk zoals dakconstructies en dakkapellen aan de hand van een werkopdracht, te vervaardigen en te plaatsen, te renoveren of restaureren.

Lesplaats: Jef Crickstraat 61, Sint-Amandsberg