ICT en administratie

De diplomagerichte beroepsopleiding ICT en administratie leidt tot een certificaat. Als je het combineert met het certificaat Aanvullende Algemene Vorming, kan je er ook een diploma secundair onderwijs mee behalen. Het diploma is conform het diploma dat je in een school voor voltijds secundair onderwijs behaalt wanneer je met succes een 7de jaar BSO afwerkt.

De opleiding ICT en administratie behoort tot het studiegebied INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE. De opleiding ICT en administratie richt zich – na het doorlopen van de twee modules van de opleiding Start to ICT – tot de doorsnee ICT-gebruiker die, in functie van het werk, de studies en/of de persoonlijke levenssfeer, zijn ICT-vaardigheden voor administratieve toepassingen wil versterken, in het bijzonder op het vlak van contentcreatie, communicatie en informatiemanagement. In de opleiding ICT en administratie leert de cursist op het vlak van informatie: gegevens en bestanden organiseren en beheren, zowel online als offline alsook informatie en content delen; op het vlak van communicatie: een verscheidenheid aan ICT-tools gebruiken om met anderen te communiceren, afspraken te plannen, content en informatie te delen en te presenteren; op het vlak van contentcreatie: een verscheidenheid aan digitale content ontwikkelen, al dan niet samen met anderen, voornamelijk voor administratieve toepassingen. Veiligheid en probleemoplossend vermogen vormen een rode draad doorheen de hele opleiding en doorheen alle modules. De opleiding ICT en administratie kan tevens als een opstap de beroepsopleidingen in bijv. het studiegebied Handel.

Het betreft een opleiding van in totaal 780 lestijden. Dit jaar worden onderstaande modules reeds ingericht. Via dit document heb je een volledig overzicht van de opleiding en de verschillende modules. Je kan de opleiding overdag volgen. Bij voldoende interesse kan deze opleiding ook in afstand gevolgd worden. Laat ons alvast weten via het interesseformulier of we jou hiervoor mogen contacteren.