Infofiche Degustatie wereldwijnen

80
Algemene wijnkennis.
NEE

Te betalen bij inschrijving

120 EUR
8 EUR
140 EUR

Mogelijke extra kosten

Aangekochte kledij of gereedschap kan over verschillende modules worden gebruikt.
Tijdens de eerste les krijg je hierover uitleg door de leerkracht.

 
Tijdens de eerste les krijgt U nog uitvoerig informatie over wat U dient te voorzien / aan te kopen.
 
 
Algemene wijnkennis
35 EUR