Infofiche Machinale smeedhamer

60
Lassen Voor De Siersmid A - Lassen Voor De Siersmid B - Smeden 1 - Smeden 2
JA

Te betalen bij inschrijving

90 EUR
30 EUR

Mogelijke extra kosten

Aangekochte kledij of gereedschap kan over verschillende modules worden gebruikt.
Tijdens de eerste les krijg je hierover uitleg door de leerkracht.

Absoluut verplicht: Veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, persoonlijke gehoorbescherming type hoofdtelefoon of oordopjes. Daarnaast werkkledij in katoen! (bij voorkeur beschermende broek en vest). Facultatief: stofmasker
minimum 70 EUR
Tijdens de eerste les krijgt U nog uitvoerig informatie over wat U dient te voorzien
 
 
 
Opmaak cursus door leerkracht. Af te halen via leerplatform (met persoonlijke login) en door de cursist zelf af te drukken.