Infofiche TIG-Hoeklassen B

60
Basis elektriciteit - Basis metaal - Basis lassen.(Indien de cursist de vereiste competenties elektriciteit - metaal - lassen reeds verworven heeft door studie of voldoende praktijkervaring, moet de cursist deze 3 basismodules niet meer vooraf volgen.) Advies: TIG Hoeklassen A
JA

Te betalen bij inschrijving

90 EUR
51 EUR

Mogelijke extra kosten

Aangekochte kledij of gereedschap kan over verschillende modules worden gebruikt.
Tijdens de eerste les krijg je hierover uitleg door de leerkracht.

Veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, brandwerende beschermende broek en vest, werkhandschoenen, lashandschoenen, eventueel persoonlijke gehoorbescherming (oordopjes worden ook aangeboden in de les), eventueel hoofdbescherming tegen spatten/vonken (pet of lasmuts,...)
122 EUR tot 240 EUR
Tijdens de eerste les krijgt U nog uitvoerig informatie over wat U dient te voorzien
 
0 EUR