Kok

Deze opleiding is uitdovend. Je kan de modules van de oude opleiding nog afwerken tot einde volgend schooljaar. Daarna starten we met de vernieuwde (diplomagerichte) koksopleiding

Wil je nu starten met de opleiding kok, dan kan je alvast starten met de (al vernieuwde) opleiding keukenmederker. Deze opleiding bestaat uit de eerste vier modules van de nieuwe opleiding kok. 

Ben je al gestart met de opleiding hulpkok, dan kan je vanaf schooljaar 2023-2024 afronden met de nieuwe opleiding kok.

→ Een overzicht en de relatie tussen de opleidingen keukenmedewerker > hulpkok  > kok (vanaf schooljaar 2023-2024) vind je hier

Moduleschema:


Klik op de moduletitel voor gedetailleerde info en online inschrijven

wordt ingericht
wordt dit semester niet ingericht
vereiste voorkennis