Boomverzorger

Bomen bepalen de sfeer in een leef- en werkomgeving. In stedelijk gebieden vormen bomen niet alleen 'sieraden' in parken, straten en tuinen, maar zorgen ze ook voor woonplaatsen, voedsel en reisroutes voor vogels en allerlei kleine dierensoorten. Bovendien dempen bomen met hun bladeren omgevingsgeluiden, produceren zuurstof en reduceren het fijnstof in de lucht. Bomen zijn essentiëel voor een duurzame omgeving. 

In deze korte module Boomsoortenkennis leer je bomen herkennen en op de juiste plaats aanplanten. 

Na deze opleiding kan je :

  • boomsoorten herkennen en benoemen
  • determinatietabellen gebruiken
  • de eigenschappen van boomsoorten beschrijven
  • een eenvoudig bodemonderzoek uitvoeren en bodemanalyses interpreteren
  • de juiste boom op de juiste plaats aanplanten, rekening houdend met de omgeving, de bodemtoestand 

Moduleschema:


Klik op de moduletitel voor gedetailleerde info en online inschrijven

wordt ingericht
wordt dit semester niet ingericht
vereiste voorkennis