Manueel Boekbinder - Boekvergulder

Aangezien de opleiding Manueel boekbinder-boekvergulder een samenvoeging is van de opleidingen Manueel boekbinder en Boekvergulder, verwerft de manueel boekbinder-boekvergulder tijdens zijn opleiding de competenties van de twee oorspronkelijke opleidingen.
De manueel boekbinder-boekvergulder is een persoon die de technieken van het boekbinden toepast. Hij heeft vakkennis en vaardigheid nodig voor het beoordelen van de kwaliteit van het product en het toepassen van verschillende bind- en afwerkingstechnieken. Hij voorziet op een commercieel verantwoorde manier boeken van een titelschild, decoreert boekbanden en verguldt manueel. Manueel boekbinders-boekvergulders moeten heel zorgvuldig werken en correct omgaan met verschillende materialen en apparatuur.
In de opleiding Manueel boekbinder-boekvergulder worden de cursisten technieken aangeleerd om te functioneren als werknemer of zelfstandige, door te stromen naar een hogere opleiding in de conservatie en restauratie van papier en boekbanden.