Voertuigen 2

Waarschuwingsbericht

De cursus wordt momenteel niet ingericht.

In deze module zal men de ophanging, stuurinrichting en remsystemen van personen- en lichte bedrijfswagens onderhouden. Men moet veilig en hygiënisch werken, dit houdt onder meer in dat de werkplaats en het materiaal moet onderhouden worden en dat men beschermende maatregelen moet nemen voor de veiligheid en gezondheid van zichzelf en anderen. Men moet een opdracht begrijpen, hetgeen ook moet bekeken worden in functie van het opbouwen van de eigen deskundigheid. Men moet verantwoordelijkheid dragen voor de werkzaamheden van collega’s. De module vereist een elektrische vorming om de basiscompetenties te verwezenlijken.