Buisfitter Staal

In de opleiding Buisfitter Staal worden basisvaardigheden en technieken aangeleerd met betrekking tot het construeren en samenstellen van leidingdelen. De buisfitter staal stelt a.d.h.v. een tekening een buisinstallatie samen en monteert ze. Men leert ontvouwingen voorbereiden en leidingdelen berekenen. Men voert bewerkingen uit zoals zagen, snijden, slijpen, doorslijpen, buigen, vernauwen en uitzetten. Snijden kan zowel schroefdraadsnijden zijn, als met een snijschijf of een snijbrander. Ook technologische -en veiligheidsaspecten komen aan bod.