Uitvoerend CAD-tekenaar

Het profiel dat met deze opleidingen wordt beoogd, is dat van een uitvoerend tekenaar, die het ontwerpteam ondersteunt. De uitvoerend CAD-tekenaar ontwerpt in principe niet zelf, tenzij in zeer beperkte mate. Zijn tekenwerk bouwt hoofdzakelijk voort op bestaande ontwerpen, die hij aanpast, aanvult, bijstuurt,… in opdracht van en onder de verantwoordelijkheid van de ontwerper(s), meestal ingenieur(s).

Na deze opleiding kan de cursist:
 het eigen werk plannen en organiseren;
 een computersysteem beheren en gebruiken in functie van het takenpakket van een uitvoerend CAD-tekenaar;
 met een CAD-pakket werken;
 ondersteunende kennis en vaardigheden m.b.t. mechanica en mechanische constructies toepassen bij het tekenen met behulp van een CAD-pakket.